تکذیب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده

وزارت صنعت‌،معدن‌وتجارت، در اطلاعیه‌ای افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و نوشت: شورای‌رقابت مسؤول تعیین قیمت خودرو است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت صمت؛ به دنبال انتشار مطالبی به نقل از معاون حمل‌ونقل وزارت صمت در نشست خبری مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال […]

وزارت صنعت‌،معدن‌وتجارت، در اطلاعیه‌ای افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و نوشت: شورای‌رقابت مسؤول تعیین قیمت خودرو است. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از وزارت صمت؛ به دنبال انتشار مطالبی به نقل از معاون حمل‌ونقل وزارت صمت در نشست خبری مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت اعلام کرد: انتساب تصویب افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو به وزارت صمت کاملاً نادرست است. براساس این گزارش آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری ذکر کرده این بوده که براساس قانون، شورای‌رقابت مسؤول تعیین قیمت خودروهای داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودرو‌ها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای‌رقابت است. معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای‌رقابت برای افزایش قیمت خودرو‌ها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران ارقام درصدی را مثال زد که این به‌معنای تصویب چنین ارقامی نیست ضمن اینکه وزارت صمت مسؤول تعیین قیمت خودرو نیست و این مسأله برعهده شورای‌رقابت است.