۳۷۶۰ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – تجهیزات و اجرای خدمات مربوط

 آگهی مناقصه (نوبت دوم)  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به طرح ایمن‌سازی اتاق‌های پست برق مراکز مخابراتی شماره مناقصه ۰۱-۱۴۰۱۱۱۲۵ مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: تا ساعت ۱۷:۰۰روز شنبه مورخ ۱۹ […]

 آگهی مناقصه (نوبت دوم)

 شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  • موضوع مناقصه: خرید تجهیزات و اجرای خدمات مربوط به طرح ایمن‌سازی اتاق‌های پست برق مراکز مخابراتی
  • شماره مناقصه ۰۱-۱۴۰۱۱۱۲۵
  • مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: تا ساعت ۱۷:۰۰روز شنبه مورخ ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تمدید گردید.
  • مهلت تحویل پیشنهادات: تا ساعت ۱۶:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۲۱ فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تمدید گردید.
  • مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۵۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(پانصد و چهل میلیون ریال) که می‌بایست به‌صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به‌حساب شماره ۳۹۲۲۲۰۱۰۰۲۸۶۷۳۴۲۷۲۰۱ پست‌بانک شرکت نقش اول کیفیت مطابق با اسناد مناقصه ارائه گردد.
  • سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

**متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پورتال شرکت نقش اول کیفیت به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

https://tenders.nak-mci.ir

مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­ ۰۹۱۲۵۰۵۲۶۳۴ (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل و یا با آدرس ایمیل Nadia.norouzi@nak-mci.ir مکاتبه نمایند.