۳۷۶۰ مناقصه – شرکت دخانیات ایران – خرید اقلام غیر توتونی خارجی

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید اقلام غیر توتونی خارجی موردنیاز سال ۱۴۰۲ شرکت دخانیات ایران (کد فراخوان ۰۱۹/۱۴۱/۵۳) شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، تأمین برخی از اقلام موردنیاز خطوط تولیدی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجدشرایط دعوت به عمل […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی خرید اقلام غیر توتونی خارجی موردنیاز سال ۱۴۰۲ شرکت دخانیات ایران

(کد فراخوان ۰۱۹/۱۴۱/۵۳)

شرکت دخانیات ایران در نظـر دارد، تأمین برخی از اقلام موردنیاز خطوط تولیدی خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای بین‌المللی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیـان واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید از تاریخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری مورخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۲ پس از واریز مبلغ یک‌میلیون ریـال به‌حساب شماره ۴۷۰۰۰۷۰۱۳۳۶۶۰۹ به‌نام شرکت دخانیات ایران نزد بانک پارسیان شعبه آزادی به آدرس: تهران، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، اداره آموزش، طبقه اول، اداره دبیرخانه معاملات مراجعه و یا پس از ثبت‌نام در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به‌صورت رایگان دریافت نماید.

جدول شماره ۱: مشخصات اقلام مناقصه (به تفکیک)

ردیف  شرح مواد اولیه واحد کالا   میزان کل برای تمامی انواع موردنیاز    
۱ انواع کاغذ سیگارت بوبین   ۲۴۰/۵۴    
۲ انواع نوار چوب پنبه بوبین   ۷۰۰/۳۵    
۳ انواع پلاگ راپ بوبین   ۹۷۵/۶    
۴ انواع الیاف استات سلولز کیلوگرم   ۰۰۰/۴۵۵/۱    
۵ انواع شاخه فیلتر شاخه   ۰۰۰/۷۰۰/۵۵۸/۱    
۶ چسب الحاق فیلتر کیلوگرم   ۱۰۰/۱۴۷    
۷ پودر کاکائو کیلوگرم   ۰۰۰/۷۰    

کلیه متقاضیانی که در بازه یک ساله اخیر فاقد نمونه/کالا تائید شده در ردیف‌های مورد درخواست مناقصه از شرکت دخانیات ایران می‌باشند می‌بایست از مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۳۰/۰۱/۱۴۰۲ نسبت به ارسال نمونه دربسته بندی استاندارد و مقاوم به همراه برگه مشخصات فنی (data sheet) شرایط نگهداری کالا (safety data sheet) به شرح مقادیر جدول ذیل و به آدرس این شرکت واقع در تهران، میدان قزوین، خیابان قزوین، ساختمان شهید گلچین، طبقه اول، مدیریت دفتر مرکزی حراست اقدام نمایند. مشخصات کامل و دقیق فروشنده می‌بایست بر روی نمونه‌ها درج‌شده باشد.

 جدول شماره ۲: میزان نمونه ارسالی لازم جهت انجام تست‌های آزمایشگاهی و کاربردی

ردیف شرح کالا مقدار نمونه موردنیاز کاربردی مقدار نمونه موردنیاز آزمایشگاهی
۱ انواع کاغذ سیگارت ۲ بوبین ۱ بوبین
۲ انواع نوار چوب پنبه ۲ بوبین ۱ بوبین
۳ پلاگ راپ ۲ بوبین ۱ بوبین
۴ انواع الیاف استات سلولز ۱ عدل
۵ انواع شاخه فیلتر ۱ سینی ۱ سینی
۶ چسب الحاق فیلتر ۴۰ لیتر ۱ لیتر
۷ پودرکاکائو ۱ کیلوگرم

جزئیات اقلام مورد مناقصه به تفکیک و میزان تضامین موردنیاز در هر ردیف به تفکیک اقلام در برگ شرایط مناقصه موجود می‌باشد. مهلت ارائه پيشنهادات و تحويل مدارک و پاکات به دبيرخانه دفتر مرکزی حراست واقع در ساختمان شهید گلچین، طبقه اول تا آخر وقت اداري مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ می‌باشد. ضمناً جلسه کمیته فنی و بازرگانی مناقصات مذکور در مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ برگزار می‌گردد. تاريخ و محل گشایش پاكات پيشنهادي، ساعت ۰۹:۰۰ صبح مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲ واقع در تهران: میدان قزوین، خیابان قزوین، شرکت دخانیات ایران، سالن اجتماعات امام علی (ع) می‌باشد.

تذکر ۱: متقاضیان شرکت‌کننده در هر ردیف از اقلام مناقصه می‌توانند بر اساس جدول مندرج در برگ شرایط نسبت به ارائه تضمین شرکت در مناقصه همان ردیف اقدام و در همان ردیف نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند.

تذکر ۲: هزینه درج کل آگهی روزنامه از مبلغ یک میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال بر عهده برندگان مناقصه به‌تناسب تعداد ردیف‌های برنده شدن خواهد بود.

تذکر ۳: مناقصه‌گران می‌توانند جهت تضمین شرکت در مناقصه/انجام تعهدات نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر یا واریز وجه نقد یا اخذ گواهی خالص مطالبات قطعی تائید شده و تکمیل فرم مندرج در برگ شرایط مناقصه اقدام نماید.

(در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن ۵۱۲۶۱۹۲۰ و ۵۱۲۶۱۶۵۱ تماس حاصل فرمایید.)

 

مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت دخانیات ایران