۳۷۶۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – خرید لوله ۱۰۰۰ پلی‌اتیلن دوجداره کاروگیت کامل

آب، نعمت بزرگ الهی است، آن را هدر ندهیم. ((آگهی تجدید خرید مناقصات عمومی یک مرحله‌ای)) طرح‌های عمرانی   شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوت‌نامه […]

آب، نعمت بزرگ الهی است، آن را هدر ندهیم.

((آگهی تجدید خرید مناقصات عمومی یک مرحله‌ای))

طرح‌های عمرانی

 

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان جهت برگزاری مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارسال دعوت‌نامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف موضوع شماره فراخوان استاندارد تولید / سایر مشخصات مبلغ تضمین

شرکت در فرآیند

ارجاع کار به ريال

نوع تضمین شرکت

در فرآیند ارجاع کار

۱ خرید لوله ۱۰۰۰ پلی‌اتیلن دوجداره کاروگیت کامل ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۰ طبق مشخصات فنی پیوست ۲٫۲۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱٫واریز نقدی به‌حساب جاري شماره

۴۰۰۱۰۰۹۷۰۷۱۴۶۰۰۹ بانك ملی مرکزی مشهد

۲٫ ضمانتنامه بانکی

۳٫ اوراق مالی اسلامی

۲ خرید لوله‌های فولادی در سایزهای مختلف ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۱ ۴٫۴۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ خرید لوله فولادی سایز ۳۵۰ و ۱۰۰ م.م ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۱۰۲ ۴٫۵۷۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱-     مهلت دریافت اسناد مناقصات: از تاریخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۰۹/۰۱/۱۴۰۲ در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.

۲-     خاتمه دوره بارگذاری، تکمیل و ارسال اسناد مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مورخ ۲۱/۰۱/ ۱۴۰۲ می‌باشد.

۳-     گشایش پاکات مناقصات مورخ ۲۲/۰۱/۱۴۰۲ می‌باشد.

۴-    مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ۳ ماه می‌باشد.

۵-     اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۳۷۰۰۸۱۴۹-۰۵۱

۶-     هزینه درج آگهی بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.

 

 

 دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد