۳۷۶۰ مناقصه – موسسه راه سازه – عملیات اجرایی خاکبرداری با پیکور

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای – نوبت اول مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی– واحد اجرایی راه‌سازه – پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز الف) موضوع مناقصه: عملیات اجرایی خاکبرداری با پیکور، خردایش مصالح انفجاری، بارگیری و حمل به محل تخلیه به فاصله ۲۰ کیلومتر در محدوده کیلومتراژ ۰۰۰+۷ الی […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی– واحد اجرایی راه‌سازه – پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز

الف) موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی خاکبرداری با پیکور، خردایش مصالح انفجاری، بارگیری و حمل به محل تخلیه به فاصله ۲۰ کیلومتر در محدوده کیلومتراژ ۰۰۰+۷ الی ۵۰۰+۷ باند شمالی، اصلاح ترانشه باند جنوبی مسیر، کف ترانشه خروجی و جانمایی دستک‌های دیواره‌های گالری خروجی تونل شهید شیبانی

ب) محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی: شیراز، فلکه قصر دشت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، واحد امور قراردادها، شماره تماس: ۰۹۱۷۳۹۱۰۷۸۷ مراجعه نمایند. (ساعت تماس ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه: روز پنجشنبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۲

ج ) مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ۵٫۹۹۰٫۶۴۳٫۳۳۵ ریال (پنج میلیارد و نهصد و نود میلیون و ششصد و چهل‌وسه هزار و سیصد و سی‌وپنج ریال) می‌باشد.

مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.