۳۷۶۱ مزایده – شركت برق منطقه‌ای تهران – فروش زمين

شركت سهامي برق منطقه اي تهران    وزارت نيرو    شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجديد مزایده‌عمومی فروش زمين به شماره‌هاي مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱   شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد يك قطعه زمين به پلاک ثبتي ۸/۱۷۸۷ و مساحت ۶۲۵ مترمربع واقع در نياوران، نرسيده به پمپ‌بنزین، جنب هنرستان فني به شماره مزايده مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱ […]

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

   وزارت نيرو

   شركت برق منطقه‌اي تهران

آگهي تجديد مزایده‌عمومی فروش زمين به شماره‌هاي مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱

  شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد يك قطعه زمين به پلاک ثبتي ۸/۱۷۸۷ و مساحت ۶۲۵ مترمربع واقع در نياوران، نرسيده به پمپ‌بنزین، جنب هنرستان فني به شماره مزايده مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱ (شماره سيستمي ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۰۱۸ سامانه تداركات الكترونيكي دولت) تحت اختيار خود را از طريق مزایده‌عمومی و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده را با بهره‌گیری از سامانه تداركات الكترونيكي دولت (setadiran.ir) به‌صورت الكترونيكي به فروش برساند:

تاريخ نمايش در سايت: مورخ ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ تا مورخ: ۲۶/۰۱/۱۴۰۲

مهلت دريافت اسناد مزايده: تا مورخ ۱۶/۰۱/۱۴۰۲ تا ساعت: ۱۸:۰۰

تاريخ بازديد: مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ لغايت ۲۶/۰۱/۱۴۰۲ از ساعت ۰۸:۰۰ صبح تا ساعت ۱۵:۰۰

توضيحات: بازديد پس از واريز مبلغ شرکت در مزايده و با هماهنگي مجري نظارت بر انبارها و اموال خواهد بود.

مهلت ارسال پيشنهاد: تا مورخ ۲۶/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۸:۰۰

تاريخ گشایش: مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۰۰ صبح بر اساس ساعات مندرج در سامانه

تاريخ اعلام به برنده: مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ صبح

شرايط عمومي و توضيحات برگزاري مزايده دستگاه اجرايي:

۱-    كليه هزينه‌هاي بهره‌برداری و نقل‌وانتقال سند اعم از اقتصاد و دارائي، ماليات و عوارض و نظاير آن بر عهده خريدار مي‌باشد.

۲-    سپرده شرکت در مزایده بر اساس اسناد مزايده مندرج در سامانه خواهد بود.

۳-    جلسه مزايده ‌رأس ساعت مندرج در سامانه روز يكشنبه مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ در محل سالن پژوهش ۳ ساختمان ستادي شركت برق منطقه‌ای تهران طبقه سوم شرقي برگزار و برنده آن‌ها نيز در مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۲ اعلام خواهد شد.

………………………………………………………………………………………………………….

۱٫    اطلاعات و شرايط اسناد مورد مزايده:

هزينه شركت در مزايده (خريد اسناد): ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شماره‌حساب: ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵

به شناسه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳ ۸۲ ۲۲۱۵۰۰ ۷۴ ۰۵۰۹ ۶۴ ۳

۲٫    روش پرداخت وديعه: پرداخت الكترونيكي ضمانتنامه يا فيش بانكي به شماره‌حساب: ۴۰۰۱۱۰۵۰۹۰۶۳۷۲۸۲۲

به شناسه ۹۶۲۲۲۱۵۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

۳٫    روش پرداخت وجه مزايده: نقدي (الكترونيكي) فيش بانكي به شماره‌حساب: ۴۰۰۱۰۵۰۹۰۴۰۰۵۶۵۵

به شناسه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۳ ۸۲ ۲۲۱۵۰۰ ۷۴ ۰۵۰۹ ۶۴ ۳

۴٫    نحوه فروش مال: بر اساس شرايط مندرج در اسناد بارگذاري شده در سامانه می‌باشد.

 

ضمناً رعايت موارد ذيل الزامي است:

۱-برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت می‌باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و دريافت اسناد مزايده (در صورت وجود هزينه مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه) ارسال پيشنهاد قيمت و اطلاع از وضعيت برنده بودن مزایده‌گران محترم از اين طريق امکان‌پذیر می‌باشد.

۲-كليه اطلاعات املاك و مستغلات شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش در برد اعلان عمومي سامانه مزايده، قابل‌مشاهده، بررسي و انتخاب می‌باشد.

۳- علاقه‌مندان به شركت در مزايده می‌بایست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي الكترونيكي (توكن) با شماره‌های ذيل تماس حاصل نمايند:

مركز پشتيباني و راهبري سامانه: ۴۱۹۳۴- ۰۲۱

اطلاعات تماس دفاتر ثبت‌نام ساير استان‌ها، در سايت سامانه (www.setadiran.ir) بخش ثبت‌نام/پروفايل مزايده گر موجود است. شرکت‌کننده در جلسه و ارائه‌دهنده پيشنهاد کسي است که ضمانتنامه به نام وي صادرشده باشد. همراه داشتن اصل كارت ملي جهت شركت در جلسه الزامي مي‌باشد.

  • پیشنهاددهنده در اين مزايده رسماً اعلام می‌نماید كه مشمول ممنوعيت مندرج در قانون منع مداخله مصوب ۲۲ دی‌ماه ۱۳۳۷ و اصلاحيه بعدي آن نمی‌باشد.
  • اطلاعات شرکت برق منطقه‌ای تهران:

 

شناسه ملي ……… ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴

کد اقتصادي……… ۹۱۶۹- ۱۱۶۵- ۴۱۱۱

کد پستي …………… ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱

 

 

 

روابط‌عمومی شركت برق منطقه‌ای تهران