عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

  مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت عیدی به بازنشستگان این صندوق خبر داد. به گزارش تسنیم، محمود اسلامیان از پرداخت عیدی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی دولت و حمایت‌های شخص رییس‌جمهور عیدی یک میلیون و ۲۶۸ هزار نفر از بازنشستگان دولتی پرداخت شد. وی با اشاره به پرداخت […]

 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت عیدی به بازنشستگان این صندوق خبر داد.

به گزارش تسنیم، محمود اسلامیان از پرداخت عیدی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی دولت و حمایت‌های شخص رییس‌جمهور عیدی یک میلیون و ۲۶۸ هزار نفر از بازنشستگان دولتی پرداخت شد.

وی با اشاره به پرداخت حقوق بهمن‌ماه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: این حقوق نیز همزمان با عیدی بازنشستگان پرداخت شد، ضمن این‌که میزان عیدی به بازنشستگان ۶۸۸ هزار تومان است.

 

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در پایان با اشاره به این‌که دو وزارتخانه آموزش و پرورش و وزارت بهداشت بیش‌ترین جمعیت صندوق بازنشستگی کشوری را دارند، بیان داشت: ارایه خدمات فرهنگی، توریستی و زیارتی بخش دیگری از خدمات پیش‌بینی شده برای بازنشستگان کشوری است.