۳۷۷۳ مناقصه – شرکت فولاد خوزستان – خرید و نصب جرثقیل و ریپرهویست

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای ۵۲۴۶۴۱۵۲ شرکت فولاد خوزستان در نظر دارد انجام فعالیت اجرایی ذیل را طبق شرح کار و خدمات تدوین‌شده مندرج در اسناد مناقصه پس از ارزیابی‌کیفی از طریق مناقصه به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لازم به ذکر است با توجه به اینکه اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه از طریق وب‌سایت مدیریت تأمین‌کنندگان […]

فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای ۵۲۴۶۴۱۵۲

شرکت فولاد خوزستان در نظر دارد انجام فعالیت اجرایی ذیل را طبق شرح کار و خدمات تدوین‌شده مندرج در اسناد مناقصه پس از ارزیابی‌کیفی از طریق مناقصه به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لازم به ذکر است با توجه به اینکه اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه از طریق وب‌سایت مدیریت تأمین‌کنندگان به آدرس الکترونیکی https://pim.ksc.ir انجام خواهد شد ضروری است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

الف – موضوع مناقصه: خرید و نصب جرثقیل و ریپرهویست سالن جدید بیلت یارد و خرید ریل، شینه و اتصالات مربوطه

ب – شرح مختصری از مشخصات و مقادیر کار

ج محل اجرای خدمات و مدت انجام کار: محل انجام خدمات / پروژه در واحد پروژه‌های ناحیه فولادسازی

شرکت فولاد خوزستان و مدت اجرای قرارداد از تاریخ ابلاغ شروع به کار توسط کارفرما ۳۰ ماه می‌باشد.

د – شرایط مناقصه‌گران متقاضی:

داشتن ظرفیت آزاد تعدادی و ریالی (در رشته مربوطه (با توجه به نوع مناقصه)

دارا بودن رتبه‌بندی متناسب با موضوع مناقصه از سازمان برنامه‌وبودجه کشور (حسب مورد)

داشتن سابقه کاری مفید در رابطه با موضوع مناقصه و حسن شهرت در فعالیت‌های گذشته بر اساس رزومه کاری و توان فنی و مهندسی

دارا بودن صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس ماده ۳٫۲ آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب وزارت کار و امور اجتماعی در تاریخ ۰۵/۰۳/۱۳۸۹

دارا بودن گواهی صلاحیت معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۸۳۳۶ ت ۳۷۰۵۶ ه مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران در خصوص انجام خدمات موضوع مناقصه

توانایی ارائه ضمانتنامه شرکت در مناقصه به مبلغ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

توانایی تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) به میزان ۵۰ بار مالی پیمان بر اساس نرخ پیشنهادی

در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر اولویت با شرکت‌های بومی استانی است.

تذكر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه شرکت‌نامه و آگهی تأسیس و آخرین آگهی تغییرات ثبت‌شده در روزنامه رسمی کشور و هرگونه گواهی مبنی بر واجدشرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می‌باشد.

ه – محل و مهلت و چگونگی دریافت مدارک مناقصه‌گران: از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می‌آید پس از انتشار آگهی در این فراخوان و حداکثر تا مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ با مراجعه به نشانی اینترنتی فوق الذکر‌ ضمن تکمیل فرآیند ثبت‌نام و تایید نهایی آن و ارسال درخواست اعلام آمادگی از طریق وب‌سایت مذکور نسبت به بارگذاری مدارک موردنیاز به همراه مستندات مربوطه مطابق با اطلاعات درخواست شده در وب‌سایت اقدام نمایند تا ارزیابی لازم وفق آیین‌نامه و دستورالعمل ارزیابی‌کیفی شرکت فولاد خوزستان بر روی مدارک ارسالی مناقصه‌گران به عمل آید تأکید می‌گردد اعلام آمادگی و ارسال مدارک، هیچ‌گونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه‌های آتی این شرکت ایجاد ننموده و مدارک الصاقی و همچنین کسب امتیاز بر اساس معیارهای ارزیابی‌کیفی و توانمندی‌های بهداشتی و زیست‌محیطی (HSE) می‌باشد.

ضمناً استاد مناقصه برای متقاضیان واجدشرایط در مرحله ارزیابی‌کیفی نیز از طریق آدرس مذکور قابل دریافت خواهد بود همچنین زمان برگزاری جلسه توجیهی (سایت ویزیت) پیش از اعلام قیمت زمان تحویل و گشایش پاکات در اسناد مناقصه درج‌شده است.

(ارائه معرفی‌نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکت‌ها در همه مراحل لازم و ضروری می‌باشد.)

و – نام و نشانی کارفرما:

خوزستان، اهواز، ابتدای بزرگراه خلیج‌فارس، بلوار فولاد خوزستان، شرکت فولاد خوزستان،

کد پستی: ۶۱۷۸۸-۱۳۱۱۱ ضمناً متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۱۳۶۴۶۴-۰۶۱ آقای سید احمد فاضلی (کارشناس امور قراردادها) تماس حاصل فرمایند.