۱۸۱۷ مناقصه – شركت قطارشهري مشهد- خدمات

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور شركت قطارشهري مشهد موضوع: طراحي قسمت دوم مرحله اول، مرحله دوم و انجام خدمات مرحله سوم براي تعدادی از ايستگاه‌هاي خط ۳ قطارشهری مشهد   رتبه مشاور: داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي يك در رشته گروه معماري تخصص ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی از سازمان مدیریت و […]

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور

شركت قطارشهري مشهد

موضوع: طراحي قسمت دوم مرحله اول، مرحله دوم و انجام خدمات مرحله سوم براي تعدادی از ايستگاه‌هاي خط ۳ قطارشهری مشهد  

رتبه مشاور: داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي يك در رشته گروه معماري تخصص ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري)

محل اجراء: استان خراسان رضوی – مشهد مقدس

مشاور مادر: مهندسین مشاور رهپویان

محل خرید اسناد : مشهد: انتهای بلوار رستمی – بزرگراه بسیج – شرکت قطار شهری مشهد – تلفن تماس ۳۳۴۲۲۲۳۳-۰۵۱

مشاوران واجد شرایط می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی فراخوان ضمن واریز مبلغ سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال به حساب جاری شماره ۴۰۰۰۴۳۰۰۰ شرکت قطار شهری مشهد نزد بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد، نسبت به خرید و تکمیل اسناد ارزیابی اقدام نموده و مدارک تکمیلی را حداکثر تا تاریخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ به نشانی: مشهد – انتهای بلوار رستمی– بزرگراه بسیج – شرکت قطارشهری مشهد، به امور قراردادها و مناقصات تحویل دهند.

 

شرکت قطار شهری مشهد