با ابلاغ وزیر نفت

گواهی سپرده گاز طبیعی در بورس انرژی کلید می‌خورد

وزیر نفت، شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها را ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، جواد اوجی؛ وزیر نفت، شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها از طریق احداث تأسیسات مقیاس کوچک مایع‌سازی گاز طبیعی (MiniLNG)، ذخیره‌سازی و تبدیل […]

وزیر نفت، شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها را ابلاغ کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، جواد اوجی؛ وزیر نفت، شیوه‌نامه جذب سرمایه‌گذار به‌منظور افزایش پایداری تأمین گاز طبیعی با اولویت مشترکان عمده و نیروگاه‌ها از طریق احداث تأسیسات مقیاس کوچک مایع‌سازی گاز طبیعی (MiniLNG)، ذخیره‌سازی و تبدیل LNG به گاز طبیعی، تأسیسات فشرده‌سازی گاز طبیعی (CNG)، ذخیره‌سازی و تبدیل CNG به گاز طبیعی، تأسیسات ذخیره‌سازی گاز مایع و تبدیل آن به SNG (گاز مایع مخلوط با هوا قابل جایگزینی با گاز طبیعی)، تأسیسات دریافت و تبدیل LNG وارداتی به گاز طبیعی و تأسیسات ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز طبیعی را به‌منظور ایجاد توازن در شبکه تولید و مصرف گاز طبیعی و افزایش پایداری و امنیت عرضه گاز طبیعی در کشور به‌ویژه در دوره‌های اوج مصرف از طریق افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی و گاز مایع، به استناد جزء (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ را برای اجرا، ابلاغ کرد.