معاون وزیر نیرو اعلام کرد؛

افزایش ۷ هزار مگاواتی ظرفیت برق برای گذر از تابستان

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو، گفت: امسال برای گذر از اوج بار تابستان بیش از هفت هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، همایون حائری؛ اعلام کرد: هفت‌هزار و ۷۸۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور برای گذر از اوج بار تابستان افزوده می‌شود. وی درباره ناترازی برق […]

معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو، گفت: امسال برای گذر از اوج بار تابستان بیش از هفت هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، همایون حائری؛ اعلام کرد: هفت‌هزار و ۷۸۷ مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور برای گذر از اوج بار تابستان افزوده می‌شود. وی درباره ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۰، ادامه داد: پیش‌بینی می‌شد با توجه به ناترازی که در سال قبل داشتیم، پیش‌بینی می‌شود که امسال ۱۵ هزار مگاوات ناترازی برق داشته باشیم. معاون برق و انرژی وزیر نیرو، با بیان اینکه اجرای ۱۰۰ اقدام برنامه‌ریزی و اجرا شد تا بتوانیم ناترازی برق را برطرف کنیم، گفت: ۶۱۰۰ مگاوات قابلیت تولید برق نیروگاه را افزایش دادیم که یک رکورد بود. حائری؛ خاطرنشان کرد: همچنین برای افزایش ظرفیت تولید برق ۴۱۵۰ مگاوات نیروگاه جدید احداث و ۱۳۵۰ مگاوات ارتقای واحد انجام شد. وی بیان کرد: مجموع این اقدامات سبب شد برای نخستین‌بار کاهش چهار درصدی در بخش مصرف خانگی محقق شود که معادل ۱۲۰۰ مگاوات بود. معاون وزیر نیرو، ادامه داد: سال گذشته تولید واحدهای نیروگاهی به ۵۲ و ۶۰۰ مگاوات و مجموع قابلیت تولید برق کشور در سال گذشته به ۶۰ هزار مگاوات رسید. حائری؛ گفت: پیک مصرف برق ۶۸ هزار مگاوات بود که ۱۹ هزار مگاوات مصرف صنایع، ۲۶۴۳ مگاوات مصرف بخش تجاری و ۲۸ هزار و ۳۰۰ مگاوات مربوط به بخش خانگی است.