۳۸۰۰ مناقصه – اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران – خرید ۴۱۲۰ متر طول کابل زميني و تعداد ۲ عدد کليد اتوماتيک

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای  اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران در نظر دارد نسبت به خرید ۴۱۲۰ متر طول کابل زميني و تعداد ۲ عدد کليد اتوماتيک کامپکت با مشخصات درج‌شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه از تأمین‌کنندگان واجد صلاحيت اقدام نماید. موضوع مناقصه: خرید ۴۱۲۰ متر طول کابل زميني و تعداد […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

 اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران در نظر دارد نسبت به خرید ۴۱۲۰ متر طول کابل زميني و تعداد ۲ عدد کليد اتوماتيک کامپکت با مشخصات درج‌شده در اسناد مناقصه از طريق برگزاري مناقصه از تأمین‌کنندگان واجد صلاحيت اقدام نماید.

موضوع مناقصه: خرید ۴۱۲۰ متر طول کابل زميني و تعداد ۲ عدد کليد اتوماتيک کامپکت طبق شرایط درج‌شده در اسناد مناقصه

محل تحویل کلیه اقلام: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، پلاک ۱۷۵

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲

محل دریافت اسناد مناقصه: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی، پلاک ۱۷۵، ساختمان شماره ۱ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، طبقه هشتم، دفتر طرح‎های ساختمانی

شماره تماس جهت هماهنگی و دریافت اسناد مناقصه: ۸۵۷۳۲۴۲۴ جناب آقای علیرضا رمضانی

مهلت بازگشت پیشنهادات: حداکثر تا روز چهار‎شنبه مورخ ۱۰/۰۳/۱۴۰۲

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۳۰ میلیون تومان (سیصد میلیون ریال) می‌باشد که صرفاً به یکی از دو شکل زیر قابل‌ارائه می­باشد:

۱- ضمانتنامه بانکی غیرقابل برگشت و بدون قید و شرط و دارای ۳ ماه اعتبار اولیه و قابل تمدید به درخواست مناقصه‎گزار برای یک دوره دیگر به‌نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

۲- واریز نقدی وجوه مربوط به‌حساب ۱۵۱۵۱۱۵۱۱۵ (شناسه واریز – ۹۹۰۰۰۸۰۱۲۴۱۱۲) بانک ملت شعبه وزارت نفت به‌نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (به شماره شبا IR460120000000001515115115)