۳۸۰۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندر عباس – خرید کانکس

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP-7302511143-T19 موضوع آگهی: خرید کانکس برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-7302511143-T19

موضوع آگهی:

خرید کانکس

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل