۳۸۰۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندر عباس – خرید GENERAL ELECTRIC

آگهی مناقصه‌عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0145919-T16 موضوع آگهی: خرید GENERAL ELECTRIC برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0145919-T16

موضوع آگهی:

خرید GENERAL ELECTRIC

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل