۳۸۰۰ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندر عباس – ساخت بوستر والتک مورداستفاده در کنترل ولوهای PSA

آگهی مناقصه‌عمومی بدون اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-9015907-T30 موضوع آگهی: ساخت بوستر والتک مورداستفاده در کنترل ولوهای PSA VALTEK FLOW BOOSTER REF VALTEK ITALA P/N: 076407 -999 برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل    

آگهی مناقصه‌عمومی

بدون اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-9015907-T30

موضوع آگهی:

ساخت بوستر والتک مورداستفاده در کنترل ولوهای PSA

VALTEK FLOW BOOSTER REF VALTEK ITALA

P/N: 076407 -999

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل