۳۸۰۰ مزایده – شرکت پلیمر آریاساسول – فروش اقلام مازاد و ضایعاتی

مزایده‌عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول  شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود تا یک هفته پس از چاپ این آگهی با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس: […]

مزایده‌عمومی فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شرکت پلیمر آریاساسول

 شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد اقلام مازاد و ضایعاتی زیر را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین‌وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود تا یک هفته پس از چاپ این آگهی با مراجعه به وب‌سایت شرکت به آدرس: http://www.aryasasol.com/ بخش تأمین‌کنندگان (مزایده و مناقصه)، ضمن کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط مزایده و دریافت فرم­های مربوط، پس از بازدید از اقلام یادشده (با هماهنگی قبلی)، فرم پیشنهاد قیمت و تضمین شرکت در مزایده را به همراه سایر اسناد و مدارک درخواست شده، در پاکت دربسته با ذکر موضوع و شماره مزایده، به آدرس: استان بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه)، فاز یک پتروشیمی­ها، شرکت پلیمر آریاساسول، دبیرخانه شرکت پلیمرآریاساسول، کمیته فروش اقلام مازاد و ضایعات ارسال نمایند.

 مزایده شماره ASPC-401/2114/S

شرح واحد مقدار
هگزان ضایعاتی کیلوگرم ۲۰٫۰۰۰

 

تلفن تماس: ۸۵۹۲۲۸۲۲-۰۲۱ و ۸۵۹۲۲۹۱۶-۰۲۱

واحد قراردادها- شرکت پلیمر آریاساسول