۳۸۰۱ مناقصه – شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) – خرید اقلام

آگهی مناقصه شماره ۰۳/۳۵ -۱۱-۱۴۰۲ (یک مرحله‌ای) شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) در نظر دارد اقلام مشروحه شامل: ۱-تست فیبر نوری- OTDR 2-دستگاه فیوژن ۳-کلیور (کاتر) را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir  و یا به […]

آگهی مناقصه شماره ۰۳/۳۵ -۱۱-۱۴۰۲ (یک مرحله‌ای)

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان) در نظر دارد اقلام مشروحه شامل: ۱-تست فیبر نوری- OTDR 2-دستگاه فیوژن ۳-کلیور (کاتر) را از طریق برگزاری مناقصه خریداری نماید.

متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی مناقصه در سایت شرکت مخابرات ایران به آدرس www.tci.ir  و یا به سایت مخابرات کرمان به آدرس www.ke.tci.ir مراجعه نمایند.

پست الکترونیک: Tadarokat.ker@tci.ir

 

شرکت مخابرات ایران (منطقه کرمان)

سهامی عام