۳۸۰۱ مناقصه – شرکت زغال‌سنگ پروده طبس – اجاره ۱۹ دستگاه خودرو وانت با راننده

TPCCO              آگهی مناقصه‌عمومی یک ­مرحله‌ای شماره ۰۳/۱۴۰۲   دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی، شرکت زغال­سنگ پروده طبس موضوع مناقصه: اجاره ۱۹ دستگاه خودرو وانت با راننده محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس مبلغ تضمين […]

TPCCO

             آگهی مناقصه‌عمومی یک ­مرحله‌ای شماره ۰۳/۱۴۰۲

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سلیمانی، شرکت زغال­سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: اجاره ۱۹ دستگاه خودرو وانت با راننده

محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و پانصد میلیون ریال (معادل دویست و پنجاه میلیون تومان)

آخرین‌مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۲

آخرین‌مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکات: روز دوشنبه مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۲ رأس ساعت ۰۹:۳۰ صبح

محل تحویل پاکات: استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی، شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، دبیرخانه محرمانه.

 

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضیان واجدشرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره‌حساب ۱۱۸۸۰۰۱۹۷۸۰۳ نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره ۵-۳۲۸۲۴۵۵۱-۰۵۶ (داخلی ۳۶۵۳ و ۳۶۵۴ و ۳۷۲۵) تماس حاصل فرمایید.