۳۸۰۱ مناقصه – شرکت سیمان بهبهان – اجاره یک دستگاه خودرو دو کابین

مناقصه نوبت دوم شرکت سیمان بهبهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو دو کابین که مورد تائید واحد حفاظت فیزیکی این شرکت باشد را با شرایط مندرج در برگ مناقصه، اجاره نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد بازرگانی مراجعه نمایند. مهلت تحویل پاکات تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ بوده، متقاضیان می‌بایست پاکت […]

مناقصه نوبت دوم

شرکت سیمان بهبهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو دو کابین که مورد تائید واحد حفاظت فیزیکی این شرکت باشد را با شرایط مندرج در برگ مناقصه، اجاره نماید.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد بازرگانی مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پاکات تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ بوده، متقاضیان می‌بایست پاکت پیشنهاد قیمت خود را ابتدا در دبیرخانه اداری به‌طور رسمی ثبت نموده و سپس به دبیرخانه واحد حراست تحویل نمایند.

لازم به ذکر است هزینه آگهی مناقصه، کسورات قانونی، هزینه سوخت، روغن و بیمه خودرو با برنده مناقصه می‌باشد.

ضمناً گشایش پاکات بدون حضور پیشنهاددهندگان خواهد بود.

تلفن تماس: ۴۵۲۷۲۳۰۳۴-۰۶۱ داخلی ۳۲۷