۳۸۰۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین BOP PIPE RAMS دکل پارادایس

آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین BOP PIPE RAMS دکل پارادایس موضوع مناقصه (شماره ۱۶-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

آگهی نوبت اول

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین BOP PIPE RAMS دکل پارادایس موضوع مناقصه (شماره ۱۶-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۳/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش (تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

مدت‌زمان تحویل کالا: ۱ ماه

محل تحویل کالا موردنظر: DDP-انبار شرکت پتروگوهر فراساحل کیش- عسلویه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱٫۶۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ روز چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.