۳۸۰۱ مناقصه – موسسه راه سازه – عملیات اجرایی خاکبرداری

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای – نوبت اول مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی– واحد اجرایی راه‌سازه – پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز الف) موضوع مناقصه: عملیات اجرایی خاکبرداری محل لوله‌های کاروگیت، لوله‌های تأسیساتی مسیر و خاکبرداری محل اجرای آبرو ۸۰۰+۸ ب) محل، مدت و نحوه دریافت اسناد: از […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی– واحد اجرایی راه‌سازه – پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز

الف) موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی خاکبرداری محل لوله‌های کاروگیت، لوله‌های تأسیساتی مسیر و خاکبرداری محل اجرای آبرو ۸۰۰+۸

ب) محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت ۵ روز جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی: شیراز، فلکه قصر دشت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، واحد امور قراردادها، شماره تماس: ۰۹۱۷۳۹۱۰۷۸۷ مراجعه نمایند. (ساعت تماس ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه: روز پنج‌شنبه مورخ ۲۵/۰۳/۱۴۰۲

ج ) مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ۱٫۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون ریال) می‌باشد.

مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.