۳۸۰۱ مناقصه – موسسه جهان ارتباط فجر – کابل‌کشی پروژه پالایشگاه مهر

آگهی مناقصه موسسه جهان ارتباط فجر جهت اجرای کابل‌کشی پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس از پیمانکاران صاحب صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دعوت به عمل می‌آورد. متقاضیان واجدشرایط می‌توانند از روز شنبه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ الی روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ با همراه داشتن معرفی‌نامه رسمی، اسناد حقوقی شرکت، رزومه (به‌صورت لوح فشرده) […]

آگهی مناقصه

موسسه جهان ارتباط فجر جهت اجرای کابل‌کشی پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس از پیمانکاران صاحب صلاحیت از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دعوت به عمل می‌آورد. متقاضیان واجدشرایط می‌توانند از روز شنبه مورخ ۰۶/۰۳/۱۴۰۲ الی روز یکشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲ از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰ با همراه داشتن معرفی‌نامه رسمی، اسناد حقوقی شرکت، رزومه (به‌صورت لوح فشرده) و فیش واریزی به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شماره‌حساب جاری شماره ۵۱۵۱۷۱۸۰۳۸۰۰۵ (شماره شبا ۰۷۰۱۵۰۰۰۰۰۰۵۱۵۱۷۱۸۰۳۸۰۰۵IR) بانک سپه شعبه بلوار مرزداران کد ۱۹۴۴ به‌نام قرارگاه خاتم – واحد اجرایی موسسه جهان ارتباط فجر به آدرس ذیل مراجعه فرمایند.

تهران، بلوار مرزداران، خیابان شهید پور جعفری، انتهای خیابان مالک، پلاک ۲۸، طبقه اول، واحد ۱، مدیریت حقوقی و امور قراردادها، تلفن: ۴۴۲۲۶۲۰۰ داخلی ۲۱۴ – کد پستی ۱۴۶۳۷۵۳۸۶۱

  • مهلت تحویل اسناد به موسسه جهان ارتباط فجر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ در همان محل خرید اسناد می‌باشد.
  • موسسه جهان ارتباط فجر در پذیرش و یا رد پیشنهادها مختار می‌باشد.
  • ارسال اسناد و مدارک به‌صورت نسخه کاغذی باشد و از ارسال به‌صورت CD خودداری شود.
  • هزینه آگهی، به عهده برنده مناقصه می‌باشد.