۳۸۰۱ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ […]

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول)

موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید.

نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) برآورد اولیه (ريال)  

پروژه

موضوع ردیف
۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان قطعه ۵ اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی ابنیه وزنی ۱
۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان قطعه ۴ اجرای دستمزدی گالری ترانشه ۲
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان اجاره یک دستگاه جرثقیل با ظرفیت ۳۵ تن ۳
۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان اجاره دو دستگاه کامیون جرثقیل با ظرفیت ۱۰ و ۲۵ تن ۴
فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول)
۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ راه‌آهن چابهار – زاهدان قطعه ۵ اجرای عملیات دستمزدی پل‌های وزنی شامل آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی ۱

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: امور قراردادهای موسسه سازندگی نصر، از روز دوشنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۲ الی ۱۴/۰۳/۱۴۰۲ از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۰۰

مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۲۷/۰۳/۱۴۰۲

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۲۸/۰۳/۱۴۰۲ موسسه سازندگی نصر

کلیه هزینه‌های آگهی و ثبت قرارداد بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.