۳۸۰۳ مناقصه – شركت پتروشيمي نوری – تأمین كليد برق فشارقوی ABB

تجدید مناقصه شماره: ۳۴۱/۱۴۰۱ شركت پتروشيمي نوری – سهامی عام آگهی شناسايی و ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران (دومرحله‌ای) رديف عنوان شرح ۱ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار استـان بوشهر، عسلـویه، شرکـت پتروشیمی نوري، صندوق پستی: ۷۵۳۹۱-۱۱۵ / تلفن‌های تماس: ۴-۳۷۳۲۳۲۵۰-۰۷۷ داخلی ۲۲۵۱-۲۲۵۵ دورنگار: ۳۷۳۲۴۷۷۵-۰۷۷/ سایت اینترنتی: www.nopc.co ۲ موضوع مناقصه تأمین كليد برق فشارقوی ABB ۴ تاريخ، […]

تجدید مناقصه شماره: ۳۴۱/۱۴۰۱

شركت پتروشيمي نوری – سهامی عام

آگهی شناسايی و ارزیابی‌کیفی مناقصه‌گران (دومرحله‌ای)

رديف عنوان شرح
۱ نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار استـان بوشهر، عسلـویه، شرکـت پتروشیمی نوري، صندوق پستی: ۷۵۳۹۱-۱۱۵ / تلفن‌های تماس: ۴-۳۷۳۲۳۲۵۰-۰۷۷ داخلی ۲۲۵۱-۲۲۵۵ دورنگار: ۳۷۳۲۴۷۷۵-۰۷۷/ سایت اینترنتی: www.nopc.co
۲ موضوع مناقصه تأمین كليد برق فشارقوی ABB
۴ تاريخ، مهلت، نشاني دريافت و تحويل اسناد استعلام كيفي مناقصه‌گران
 

مناقصه‌گران می‌توانند فرم‌های ارزیابی‌کیفی را از طریق مراجعه به سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی نوری به  نشانی tender.nopc.co مشاهده نموده و بعد از تکمیل آن‌ها به همراه مدارک مربوطه، حداکثر تا ساعت ۱۵:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۶/۰۳/۱۴۰۲ در سامانه گفته‌شده در بالا، بارگذاری نمایند.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی معاملات شرکت پتروشیمی نوری انجام خواهد شد و فقط اصل تضمین شرکت در مناقصه به‌صورت فیزیکی دریافت می‌گردد.

۵ مدت اعتبار پيشنهادها در اسناد مناقصه آورده خواهد شد.
۶ نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه (پس از مرحله ارزیابی‌کیفی و دعوت از مناقصه‌گران احراز صلاحیت شده؛ همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد) به‌صورت ضمانتنامه بانكي معتبر به مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (سه میلیارد ریال) و یا واریز وجه نقد به‌حساب جاری شماره ۲۶۶۱۰۲۶۶۱۰ نزد بانک تجارت شعبه پتروشیمی نوری به‌نام شرکت پتروشیمی نوری

 

شرایط متقاضی:

۱- داشتن شخصیت حقوقي، شماره شناسه ملي و شماره اقتصادي مؤديان مالياتي.

۲- داشتن تجربه و دانش فنی کافی مرتبط با موضوع مناقصه و حسن سابقه درکارهای قبلی.

۳- داشتن توانایی مالی و ارائه ضمانتنامه های بانکی معتبر.

۴- ارائه سوابق کاری و همچنین مدارک و گواهینامه‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریتی متناسب با موضوع مناقصه در صورت وجود.

۵- دارا بودن تأییدیه‌های موردنیاز کسب‌وکار از مراجع ذیصلاح.

۶- ارائه صورتحساب‌هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مربوط به آخرين سال مالي.

 

 

 

 

 

 

۷- تکمیل فرم‌های استعلام ارزیابی‌کیفی و ارسال مدارک مربوط.

شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک دریافت شده و ارزيابي توانمندي متقاضيان در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به توزیع اسناد مناقصه بین شرکت‌های واجدشرایط اقدام خواهد نمود. ارائه مدارک و سوابق مذکور هیچ حقی را برای متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. در ضمن به درخواست‌ها و مدارک ارسالی بعد از مدت گفته‌شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه آمده است.

 

روابط‌عمومی شرکت پتروشیمی نوری