۳۸۰۳ مزایده – شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید – فروش آهن‌آلات، استیل و مس ضایعاتی

فراخوان مزایده‌عمومی فروش آهن‌آلات، استیل و مس ضایعاتی شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد بخشی از آهن‌آلات، استیل و مس ضایعاتی خود در کارخانه واقع در سایت ۲ پتروشیمی ماهشهر واقع در استان خوزستان، شهرستان ماهشهر، سایت ۲ پتروشیمی شامل آهن کربن استیل ضایعاتی به میزان تقریبی ۵۰ تن و استیل ضایعاتی به […]

فراخوان مزایده‌عمومی فروش آهن‌آلات، استیل و مس ضایعاتی

شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد بخشی از آهن‌آلات، استیل و مس ضایعاتی خود در کارخانه واقع در سایت ۲ پتروشیمی ماهشهر واقع در استان خوزستان، شهرستان ماهشهر، سایت ۲ پتروشیمی شامل آهن کربن استیل ضایعاتی به میزان تقریبی ۵۰ تن و استیل ضایعاتی به میزان تقریبی ۵ تن و مس ضایعاتی به میزان تقریبی ۵۰۰ کیلوگرم را در قالب مزایده‌عمومی به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند حداکثر ظرف ۵ روز از تاریخ انتشار آگهی نسبت به دریافت و ارسال اسناد مزایده اقدام نمایند. اسناد مزایده می‌بایست مطابق با دستورالعمل اعلام‌شده در شرایط مزایده تکمیل و ارسال گردد.

جهت دریافت شرایط و اسناد مزایده با آدرس الکترونیکی یا شماره تلفن زیر تماس برقرار نمایید:

T.C@tjpc.ir

تلفن تماس: ۸۸۶۶۲۰۵۴-۰۲۱ داخلی ۱۲۴۷