رصد روزانه فروش بلیت هواپیما توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، گفت: روزانه تمامی فروش بلیت‌ها در سایت و اپلیکشن‌های فروش بلیت، توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور رصد می‌شود.  به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر یازرلو؛ افزود: نرخ بلیت هواپیما پس از افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما در ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه توسط کارشناسان در سامانه‌های فروش و توزیع رصد می‌شود، […]

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، گفت: روزانه تمامی فروش بلیت‌ها در سایت و اپلیکشن‌های فروش بلیت، توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور رصد می‌شود.  به گزارش مناقصه‌مزایده، جعفر یازرلو؛ افزود: نرخ بلیت هواپیما پس از افزایش ۲۹ درصدی قیمت بلیت هواپیما در ستاد تنظیم بازار به صورت روزانه توسط کارشناسان در سامانه‌های فروش و توزیع رصد می‌شود، اما تمامی مسافران اگر تخلف یا گران‌فروشی در این حوزه مشاهده کردند به سازمان هواپیمایی کشور گزارش کنند. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور، تصریح کرد: این سازمان به صورت روزانه تمامی سایت‌های فروش و توزیع و همچنین سایت‌های خود ایرلاین‌ها را رصد می‌کنند و این سازمان مواردی که در حوزه اختیارات سازمان هواپیمایی کشور است از جمله برخورد با تخلفات یا گران‌فروشی را انجام می‌دهد. وی اظهار داشت: تعلیق مجوز پرواز و برخورد با آژانس‌های مسافرتی که در این حوزه تخلفی انجام داده باشند به صورت مداوم توسط کارشناسان سازمان هواپیمایی کشور انجام می‌شود. یازرلو؛ گفت: در حال‌حاضر قیمت‌ها در سایت هواپیمایی کشور و همچنین در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بعد از افزایش ۲۹ درصدی بار گذاری شده است و به هیچ عنوان متقاضیان گران‌تر از این قیمت بلیتی خریداری نکنند.