مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تأکید کرد

برنامه‌ریزی برای خریداری ۱۵ و ساخت ۴ فروند کشتی

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بخشی از برنامه‌ برای تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی شامل خریداری ۱۵ فروند کشتی توسط سرمایه‌گذاران بخش ایرانی در دریای خزر و ساخت چهار فروند کشتی توسط بخش‌خصوصی داخلی عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های وزارت راه‌وشهرسازی توسعه ناوگان دریایی در بخش […]

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، بخشی از برنامه‌ برای تجهیز و نوسازی ناوگان دریایی شامل خریداری ۱۵ فروند کشتی توسط سرمایه‌گذاران بخش ایرانی در دریای خزر و ساخت چهار فروند کشتی توسط بخش‌خصوصی داخلی عنوان کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی‌اکبر صفایی؛ با تأکید بر اینکه یکی از اولویت‌های وزارت راه‌وشهرسازی توسعه ناوگان دریایی در بخش نوسازی و افزایش ناوگان است، گفت: با توجه به اینکه حجم تبادلات کشورمان با کشورهای همسایه در شمال کشور در حال افزایش است، اولویت نخست وزارت راه‌وشهرسازی توسعه ناوگان و افزایش ظرفیت در دریای خزر است. در حال‌حاضر، بیش از ۱۵ فروند کشتی توسط سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی ایرانی وارد دریای خزر شده است. و تعداد بیشتری کشتی خریداری شده که از رودخانه ولگا شروع شده و به مرور وارد می‌شود. وی ادامه داد: در بخش ساخت کشتی شرکت صدرا ساخت چهار فروند کشتی را در برنامه دارد که قرارداد آن منعقد شده و فرآیند ساخت آن نیز آغاز شده است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی، درخصوص ناوگان جنوب و نوسازی آن نیز، توضیح داد: در بخش ناوگان جنوب و نوسازی آن در حال فاینانس هستیم که با تأمین منابع مالی، نوسازی ناوگان جنوب انجام شود. در این‌باره مذاکرات خوبی با کشورهای همسایه داشتیم که این روند برای رسیدن به نتیجه ادامه دارد. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، گفت: درخصوص موضوع زیرساخت‌های بنادر نیز اقدامات خوبی انجام شده است. ۱۸ هزار میلیاردتومان پروژه در دولت سیزدهم افتتاح شده است و در حال‌حاضر ۴۴ هزار میلیاردتومان پروژه نیز در دست تعریف داریم. صفایی؛ افزود: یکی از پروژه‌هایی که در دولت سیزدهم افتتاح شد فاز سه طرح توسعه بندر شهیدرجایی با ۱۸ هزار و ۶۰۰ TEU یا کانتینر است که این ظرفیت این امکان را فراهم کرده است تا کشتی‌‌ها با ظرفیت بالا توان پهلوگیری پیدا کنند.