سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی خبر داد

ثبت اطلاعات ٧٣ میلیون ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی، اظهار داشت: اطلاعات ٧٣ میلیون نفر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است. به گزارش ایلنا، ابوالفضل نوروزی؛ با بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان مالیات از شناسایی خانه‌های خالی برآورد شده است، اظهار داشت: از شناسایی خانه‌های خالی به دنبال کسب درآمد نیستیم و این […]

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت شهرسازی، اظهار داشت: اطلاعات ٧٣ میلیون نفر ایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است. به گزارش ایلنا، ابوالفضل نوروزی؛ با بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان مالیات از شناسایی خانه‌های خالی برآورد شده است، اظهار داشت: از شناسایی خانه‌های خالی به دنبال کسب درآمد نیستیم و این مالیات را مالیات تنظیمی می‌دانیم. وی با اشاره به مراجعه و ثبت اطلاعات مردم در سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: در حال‌حاضر اطلاعات ٧٣ میلیون اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار داریم که این افراد در چه موقعیتی مکانی اسکان دارند و زندگی می‌کنند و این اطلاعات کاملاً بی‌سابقه بوده‌ است. سرپرست دفتر اقتصاد وزارت راه‌وشهرسازی، ادامه داد: این اطلاعات کاملاً هوشمند به دست آمده‌ و اطلاعات دقیق سکونت و اقدامات ٧٣ میلیون نفر ایرانی در سامانه ثبت شده است و این هشدار می‌دهیم که اگر سرپرست خانوار در این سامانه نسبت به ثبت اطلاعات اقدام نکنند، مشمول جرایم می‌شوند. نوروزی؛ با اشاره به جرایم سرپرست خانوار اطلاعات سکونت را ثبت نمی‌کنند، گفت: طبق قانون تمام خانه‌های کشور خالی هستند مگر اینکه افراد اطلاعات آن را ثبت و خوداظهاری کنند. اولین جریمه‌ای مشمول افرادی که اطلاعات خود را ثبت نمی‌کند این است که مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شود، دومین جریمه این است که تعرفه برق این واحدبها بالا‌ترین رقم احتساب می‌شود و سومین جریمه این است که نمی‌تواند از دستگاه‌های اجرایی خدمات دریافت کند به‌طوری‌که دستگاه‌های اجرایی نباید این افراد خدمات بانکی ارائه دهند یا اینکه نمی‌توانند پاسپورت دریافت کنند یا تاریخ آن را تمدید کنند. وی درباره چگونگی به دست آمدن این اطلاعات، گفت: اگر فردی برای افتتاح حساب به بانکی مراجعه کرده و آدرسی را ثبت کرده و به‌طور کلی به هر دستگاه اجرایی مراجعه کرده و آدرسی را ثبت کرده تمام این اطلاعات را از دستگاه‌ها دریافت کرده‌ایم که به ٣۵٠ میلیون رکورد اطلاعات رسیدیم و با تقاطع‌گیری این اطلاعات به آدرس ٧٣ میلیون شخص حقیقی و حقوقی رسیده‌ایم.