۳۸۱۰ مناقصه – موسسه ریل گستر – عملیات تهیه ۲۰ هزار تن مصالح

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۰۷/۱۴۰۲ موسسه ریل گستر در نظر دارد عملیات تهیه ۲۰ هزار تن مصالح بالاست، حمل توسط واگن شن کش و تحویل بر روی خط سرد پروژه راه‌آهن یزد-اقلید (محدوده ایستگاه ابرکوه تا ایستگاه اقلید) را از طریق مناقصه‌عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۰۷/۱۴۰۲

موسسه ریل گستر در نظر دارد عملیات تهیه ۲۰ هزار تن مصالح بالاست، حمل توسط واگن شن کش و تحویل بر روی خط سرد پروژه راه‌آهن یزد-اقلید (محدوده ایستگاه ابرکوه تا ایستگاه اقلید) را از طریق مناقصه‌عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین‌وسیله از کلیه شرکت‌های واجدشرایط دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد و شرکت در مناقصه از مورخ ۱۷/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۱۸/۰۳/۱۴۰۲ به آدرس: شیراز، بلوار مدرس، بلوار رازی، جنب امداد خودرو، موسسه ریل­گستر مراجعه نمایند.

  1. مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که به‌صورت ضمانتنامه معتبر بانکی یا واریز نقدی به‌حساب شماره ۵۱۵۱۷۱۸۱۶۱۰۰۴ نزد بانک سپه شعبه دانشگاه شیراز به‌نام مؤسسه ریل گستر انجام پذیرد.
  2. آخرین‌مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲ خواهد بود.
  3. مناقصه‌گزار در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
  4. هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر شماره تلفن ۲-۳۷۲۵۶۵۶۱-۰۷۱ داخلی ۷۱۱۹ و شماره‌های همراه ۰۹۳۷۸۰۱۲۴۷۴ و ۰۹۱۷۰۴۱۰۷۶۸ آماده پاسخگویی می‌باشد.