فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح اولویت دستگاه‌های نظامی در اجرای طرح مسکن ملی رعایت مقررات شهری باشد فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، گفت: دستگاه‌های نظامی در بحث ساخت مسکن ملی به مقررات شهری توجه کنند و کسی نباید به اختیار خود اقدام به ساخت‌وساز کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سردار سیدمجید ابن‌الرضا؛ در جلسه شورای مسکن نیروهای مسلح استان کردستان در سنندج، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از نیروهای مسلح خواسته‌اند در برابر قانون مطیع‌تر از دیگر دستگاه‌ها و مردم باشند. فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، افزود: از ۵۰۰ هزار واحد مسکن ملی تعهد شده برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، ۱۵۰ هزار واحد آن سهم آجا، ۱۰۰ هزار واحد سپاه، ۱۷۵ هزار واحد فراجا، ۱۵ هزار ودجا، ۱۰ هزار اعضای وابسته و ۵۰ هزار رزمندگان معسر است. سردار ابن‌الرضا؛ ادامه داد: ۶۴ درصد نیروهای فراجا فاقد مسکن هستند و نیروهای ارتش با ۵۸ درصد، سپاه ۳۴ درصد و وزارت دفاع با ۳۰ درصد در رتبه‌های بعدی محروم از مسکن قرار دارند.

اولویت دستگاه‌های نظامی در اجرای طرح مسکن ملی رعایت مقررات شهری باشد

فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، گفت: دستگاه‌های نظامی در بحث ساخت مسکن ملی به مقررات شهری توجه کنند و کسی نباید به اختیار خود اقدام به ساخت‌وساز کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سردار سیدمجید ابن‌الرضا؛ در جلسه شورای مسکن نیروهای مسلح استان کردستان در سنندج، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از نیروهای مسلح خواسته‌اند در برابر […]

فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، گفت: دستگاه‌های نظامی در بحث ساخت مسکن ملی به مقررات شهری توجه کنند و کسی نباید به اختیار خود اقدام به ساخت‌وساز کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سردار سیدمجید ابن‌الرضا؛ در جلسه شورای مسکن نیروهای مسلح استان کردستان در سنندج، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب از نیروهای مسلح خواسته‌اند در برابر قانون مطیع‌تر از دیگر دستگاه‌ها و مردم باشند. فرمانده قرارگاه مسکن نیروهای مسلح، افزود: از ۵۰۰ هزار واحد مسکن ملی تعهد شده برای کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، ۱۵۰ هزار واحد آن سهم آجا، ۱۰۰ هزار واحد سپاه، ۱۷۵ هزار واحد فراجا، ۱۵ هزار ودجا، ۱۰ هزار اعضای وابسته و ۵۰ هزار رزمندگان معسر است. سردار ابن‌الرضا؛ ادامه داد: ۶۴ درصد نیروهای فراجا فاقد مسکن هستند و نیروهای ارتش با ۵۸ درصد، سپاه ۳۴ درصد و وزارت دفاع با ۳۰ درصد در رتبه‌های بعدی محروم از مسکن قرار دارند.