اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی

رئیس سازمان نظام مهندسی، گفت: معرفی مهندس ناظر در نظام مهندسی به سرعت انجام می‌شود و آماده‌ایم با دیگر دستگاه‌های دخیل در صدور پروانه در مابقی موارد چاره‌اندیشی کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمزه شکیب؛ اظهار داشت: روند صدور پروانه ساختمانی در سازمان نظام مهندسی به سرعت طی می‌شود و کندی فرآیند صدور در برخی استان‌‌ها […]

رئیس سازمان نظام مهندسی، گفت: معرفی مهندس ناظر در نظام مهندسی به سرعت انجام می‌شود و آماده‌ایم با دیگر دستگاه‌های دخیل در صدور پروانه در مابقی موارد چاره‌اندیشی کنیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، حمزه شکیب؛ اظهار داشت: روند صدور پروانه ساختمانی در سازمان نظام مهندسی به سرعت طی می‌شود و کندی فرآیند صدور در برخی استان‌‌ها به علت کوتاهی شهرداری‌‌هاست.  شکیب؛ افزود: وقتی مالکی قصد ساخت دارد ابتدا باید به شهرداری مراجعه کند تا براساس ضوابط طرح تفصیلی، پروانه ساختمانی دریافت کند. رئیس سازمان نظام مهندسی، با اشاره به اینکه مدت زمان صدور پروانه ساختمانی در شهر‌های مختلف متفاوت است؛ گفت: در برخی استان‌‌ها پروانه ساختمانی به سرعت صادر می‌شود، اما در برخی استان‌‌ها روند اداری به کندی پیش می‌رود. که این مشکل در برخی استان‌‌ها مربوط به شهرداری‌‌هاست. رئیس سازمان نظام مهندسی، افزود: در فرآیند صدور پروانه ساختمانی آنچه مربوط به سازمان نظام مهندسی است به سرعت طی می‌شود و در چند روز مهندسان ناظر، طراحان و ناظران معرفی می‌شوند، اما بروکراسی و روند کند برخی استعلامات از جمله فضای سبز در شهرداری‌ها، باعث شده تا صدور پروانه به کندی صورت گیرد. شکیب؛ تأکید کرد: سازمان نظام مهندسی آمادگی دارد تا به سایر دستگاه‌های متولی صدور پروانه ساختمانی کمک کند تا در حداقل زمان ممکن، پروانه‌های ساختمانی صادر شود.