۳۸۱۱ مناقصه – واحد اجرایی راه‌سازه – عملیات اجرایی سازه آبرو ۷۲۵+۸

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای – نوبت اول مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی– واحد اجرایی راه‌سازه – پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز الف) موضوع مناقصه: عملیات اجرایی سازه آبرو ۷۲۵+۸ و دستک پل منصورآباد در پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی ب) محل، مدت و نحوه دریافت اسناد: […]

آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول

مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ تخصصی راه و شهرسازی– واحد اجرایی راه‌سازه – پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی شیراز

الف) موضوع مناقصه:

عملیات اجرایی سازه آبرو ۷۲۵+۸ و دستک پل منصورآباد در پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی

ب) محل، مدت و نحوه دریافت اسناد:

از تاریخ درج آگهی به مدت ۴ روز جهت خرید اسناد مناقصه به نشانی: شیراز، فلکه قصر دشت، بعد از تونل ایمان، پروژه بزرگراه شهید سپهبد قاسم سلیمانی، واحد امور قراردادها، شماره تماس: ۰۹۱۷۳۹۱۰۷۸۷ مراجعه نمایند. (ساعت تماس ۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰)

آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت ۱۸:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۲

تاریخ گشایش پاکت‌های مناقصه: روز دوشنبه مورخ ۰۵/۰۴/۱۴۰۲

ج ) مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه: ۱٫۵۹۶٫۴۰۲٫۶۰۹ ریال (یک میلیارد و پانصد و نود و شش میلیون و چهارصد و دو هزار و ششصد و نه ریال) می‌باشد.

مناقصه‌گزار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار بوده و هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.