آخرین نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی

  ستاد انتخابات کشور روز شنبه با اعلام ثبت بیش از ۳۳ میلیون رأی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آخرین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه‌های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد. به گزارش ایرنا به منظور اطلاع‌رسانی به هنگام، نتایج انتخابات شهرستان‌ها را به نقل از این ستاد انتخابات کشور تا لحظه […]

 

ستاد انتخابات کشور روز شنبه با اعلام ثبت بیش از ۳۳ میلیون رأی دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آخرین نتایج این دوره از انتخابات در حوزه‌های مختلف سراسر کشور را اعلام کرد.

به گزارش ایرنا به منظور اطلاع‌رسانی به هنگام، نتایج انتخابات شهرستان‌ها را به نقل از این ستاد انتخابات کشور تا لحظه تهیه روزنامه به شرح ذیل است:

قائنات و زیر کوه

در حوزه انتخابیه قائنات و زیر کوه از مجموع ۸۷ هزار و ۶۸۷ رأی مأخوذه فرهاد فلاحتی با ۳۰ هزار و ۱۲ رأی انتخاب شد.

تویسرکان

در حوزه انتخابیه تویسرکان از مجموع ۵۴ هزار و ۴۳۶ رأی مأخوذه محمد مهدی مفتح با ۳۹ هزار و ۶۲۳ رأی به بهارستان راه یافت.

شهر بابک

در حوزه انتخابیه شهر بابک از مجموعه ۴۵ هزار و ۶۶ رأی مأخوذه علی اسدی با ۱۶ هزار و ۹۵۶ رأی انتخاب شد.

کلیبر، خداآفرین و بخش هوران

در حوزه انتخابیه کلیبر، خداآفرین و بخش هوران نیز از مجموع ۶۳ هزار و ۴۸۰ رأی قلی‌ا… قلی زاده با ۳۶ هزار و ۹۳۶ رأی پیروز این انتخابات شد.

تفرش، آشتیان و فراهان

در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان، محمد حسینی با کسب ۱۳ هزار و ۴۲ رأی از مجموع ۴۸ هزار و ۴۶۳ آرای صحیح مأخوذه.

نطنز و بخش قمصر

در حوزه انتخابیه نطنز و بخش قمصر، مرتضی صفاری نطنزی با کسب ۹ هزار و ۸۴۲ رأی از مجموع ۳۷ هزار و ۶۴۴ آرای صحیح مأخوذه.

خرمشهر

در حوزه انتخابیه خرمشهر، عبدا… سامری از مجموع ۶۰ هزار و ۵۴۱ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۱۹ هزار و ۳۱۸ رأی.

بندرلنگه، بستک و پارسیان

در حوزه انتخابیه بندر لنگه، بستک و پارسیان از مجموع ۱۲۴هزار و ۳۴۲ آرای صحیح مأخوذه خالد زمزم‌نژاد با کسب ۲۹ هزار و ۹۷۷ رأی و احمد جباری با کسب ۲۹ هزار و ۱۵۰ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

گرمی

در حوزه انتخابیه گرمی، سید حمایت میرزاده از مجموع ۴۷ هزار و ۸۰۳ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۲۱ هزار و ۳۹۹ رأی.

مریوان و سروآباد

در حوزه انتخابیه مریوان و سروآباد از مجموع ۸۴هزار و ۹۲۵ آرای صحیح مأخوذه منصور مرادی با کسب ۱۵ هزار و ۸۱۵ رأی و امید کریمیان با کسب ١٢ هزار و ٨١٩ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

اردستان

در حوزه انتخابیه اردستان، سیدصادق طباطبایی از مجموع ۳۰ هزار و ۷۵ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۱۶هزار و ۱۰۰رأی.

دشتی و تنگستان

در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان، سیدکمال‌الدین شهریاری از مجموع ۸۵ هزار و ۱۶ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۵۴ هزار و ۲۰۸ رأی.

دشت آزادگان

در حوزه انتخابیه دشت آزادگان و هویزه، قاسم ساعدی از مجموع ۶۸ هزار و ۵۳ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۲۰هزار و ۶۴۳ رأی.

رزند و کوهننبان

در حوزه انتخابیه زرند و کوهبنان، حسین امیری خامکانی از مجموع ۷۹هزار و ۵۸۹آرای صحیح مأخوذه با کسب ۳۵ هزار و ۶۹۱ رأی.

نایین، خور، بیابانک

در حوزه انتخابیه نایین، خور و بیابانک، عباسعلی پوربافرانی از مجموع ۳۹ هزار و ۵۲۹ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۱۱ هزار و ۱۵۴ رأی.

سیرجان و بردسیر

در حوزه انتخابیه سرجان و بردسیر، شهباز حسن پوربیگلری از مجموع ۱۴۴هزار و ۷۰۱ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۵۴ هزار و ۹۷۰ رأی.

دامغان

در حوزه انتخابیه دامغان، ابوالفضل حسن بیگی از مجموع ۴۹ هزار و ۴۰۲آرای صحیح مأخوذه با کسب ۱۷ هزار و ۲۴۴ رأی.

بروجن

در حوزه انتخابیه بروجن از مجموع ۶۴هزار و ۱۸۲ آرای صحیح مأخوذه خدیجه ربیعی فرادنبه با کسب ۱۴ هزار و ۶۴۲ رأی و علی نادری فرد با کسب ۱۰هزار و ۱۰۸ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

ساوه و زرندیه

در حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه از مجموع ۱۲۲هزار و ۶۲۴آرای صحیح مأخوذه شهیلا میرگلوبیات با کسب ۲۳هزار و ۸۸۱رای و محمدرضا منصوری با کسب ۲۲هزار و ۷۶۲ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

اقلید

در حوزه انتخابیه اقلید، سیدحسین افضلی از مجموع ۵۵ هزار و ۹۷۲ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۲۰ هزار و ۸۸۳رأی.

بیجار

در حوزه انتخابیه بیجار، حمدا… کریمی از مجموع ۴۸هزار و ۶۵۴ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۱۵ هزار و ۹۱۹ رأی.

مرند

در حوزه انتخابیه مرند و جلفا از مجموع ۱۵۸هزار و ۳۲۴ آرای صحیح مأخوذه کریم شافعی با کسب ۲۹هزار و ۶۷۲رای و محمد حسن نژاد با کسب ۲۹ هزار و ۶۳ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

بهار

در حوزه انتخابیه بهار و کبودرآهنگ، محمدعلی پورمختار از مجموع ۱۴۲ هزار و ۳۶۶ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۳۹ هزار و ۷۲۵ رأی.

قروه

در حوزه انتخابیه قروه و دهگلان علی محمد مرادی از مجموع ۹۷هزار و ۲۵ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۳۹ هزار و ۳۰۲رأی.

آستانه اشرفیه

در حوزه انتخابیه آستانه اشرفیه، محمدحسین قربانی از مجموع ۵۴هزار و ۵۷۴ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۱۹هزار و ۳۱۱ رأی.

طوالش، رضوانشهر و ماسال

در حوزه انتخابیه طوالش، رضوانشهر و ماسال محمود شکری از مجموع ۱۸۲هزار و ۵۹۴ آرای صحیح مأخوذه با کسب ۴۸هزار و ۸۸۶ رأی.

رزن

در حوزه انتخابیه رزن از مجموع ۶۳ هزار و ۸۲۰ آرای صحیح مأخوذه حسن لطفی با کسب ۱۵ هزار و ۱۳ رأی و عطاءا… سلطانی‌صبور با کسب ۱۴هزار و ۸۹۹ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

سلماس

در حوزه انتخابیه سلماس از مجموع ۹۸ هزار و ۸۵۸ آرای صحیح مأخوذه، رسول جلایر سرنقی با کسب ۱۸ هزار و ۳۲۱ رأی و شهروز برزگر کاشانی با کسب ۱۶ هزار و ۴۶۳ رأی به مرحله دوم راه یافتند.

شوش

در حوزه انتخابیه شوش، سید راضی نوری از مجموع ٩٠ هزار و ٩٦٣ آرای صحیح مأخوذه با کسب ٣٧ هزار و ٧٦٤ رأی.

مبارکه

در حوزه انتخابیه مبارکه، زهرا سعیدی مبارکه از مجموع ٦٦ هزار و ٣٤٥ آرای صحیح مأخوذه با کسب ٢٠ هزار و ٤٦٣ رأی.

شاهین شهر و میمه و برخوار

در حوزه انتخابیه شاهین شهر و میمه و برخوار، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی از مجموع ١١٦ هزار و ٨٨٥ آرای صحیح مأخوذه با کسب ٦٠ هزار و ٤١١ رأی.

گلپایگان و خوانسار

در حوزه انتخابیه گلپایگان و خوانسار، علی بختیار از مجموع ٥٢ هزار و ٦٥١ آرای صحیح مأخوذه با کسب ١٤ هزار و ٣٧١ رأی.

مهاباد

در حوزه انتخابیه مهاباد، جلال محمودزاده از مجموع ٨٥ هزار و ٧٩٦ آرای صحیح مأخوذه با کسب ٤٦ هزار و ٨٥٦ رأی.

گرمسار و آرادان

در حوزه انتخابیه گرمسار و آرادان، غلامرضا کاتب از مجموع ٤٤ هزار و ٩٤٣ آرای صحیح مأخوذه با کسب ٢٣ هزار و ٦٦٨ رأی.

دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره

 

در حوزه انتخابیه دهلران، دره شهر – آبادانان و بدره از مجموع ١٠٢ هزار٤٩٢ آرای صحیح مأخوذه، شادمهر کاظم‌زاده با کسب ٢٥ هزار و ٥٢٢ رأی و علی محمد احمدی با کسب ٢٢ هزار و ٧٤٩ رأی به مرحله دوم راه یافتند.