۱۸۱۸ مناقصه – شركت آب و برق و تاسيسات قشم – خرید دو دستگاه پمپ فشار

مناقصه ۰۹/۹۴ (یک مرحله‌ای) شركت آب و برق و تاسيسات قشم در نظر دارد خرید دو دستگاه پمپ فشار قوی مارک سولزر به انضمام دو دستگاه انرژی ریکاوری توربین (توربوشارژ) مارک  ERI را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. هزینه آگهی: به عهده برنده مناقصه می‌باشد. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(یک میلیارد و ششصد […]

مناقصه ۰۹/۹۴

(یک مرحله‌ای)

شركت آب و برق و تاسيسات قشم در نظر دارد خرید دو دستگاه پمپ فشار قوی مارک سولزر به انضمام دو دستگاه انرژی ریکاوری توربین (توربوشارژ) مارک  ERI را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

هزینه آگهی: به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰(یک میلیارد و ششصد میلیون) ریال می‌باشد.

خرید اسناد: برای خرید اسناد مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ (یک میلیون) ریال به شماره حساب ۴-۲۸۸۸۸۸۸-۸۱۰-۹۸۲۱ بانک سامان شعبه قشم به نام شرکت آب و برق و تاسیسات قشم پرداخت گردد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ متقاضیان می‌توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۴٫۱۲٫۱۵ جهت دریافت اسناد و مدارک به نشانی زیر مراجعه نمایند

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:‌ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۲

زمان و محل تشکیل کمیسیون بازگشایی پاکات: بازگشایی پاکات راس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴٫۱۲٫۲۵ در محل کمیسیون معاملات شرکت برگزار می‌گردد. (حضور یکنفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان با معرفی‌نامه معتبر در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد است)

نشانی: جزیره قشم- میدان گلها، بلوار ۲۲ بهمن، خیابان بوستان شمالی، سایت آب شیرینکن، شرکت آب و برق و تاسیسات قشم، امور اداری شرکت

قشم تلفن: ۵- ۰۷۶۳۵۲۴۰۸۸۱  فکس: ۰۷۶۳۵۲۴۰۸۹۰

تهران: ۸۸۵۶۶۲۲۱- ۰۲۱

 شرکت آب و برق و تاسیسات قشم