بدهی‌های دولت عامل تشدید رکود در کشور

  یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اگر درآمدهاى نفتى کاهش نمی‌یافت، بدهى‌هاى دولت نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد را اذیت کند. مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که دلیل تشدید رکود در کشور را شما کاهش قیمت نفت می‌دانید یا بی‌تأثیری سیاست‌های اعمالی؟ اظهار ‌داشت: علت اصلى رکود جارى در کشور […]

 

یک تحلیلگر اقتصادی می‌گوید: اگر درآمدهاى نفتى کاهش نمی‌یافت، بدهى‌هاى دولت نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد را اذیت کند.

مرتضی ایمانی‌راد در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که دلیل تشدید رکود در کشور را شما کاهش قیمت نفت می‌دانید یا بی‌تأثیری سیاست‌های اعمالی؟ اظهار ‌داشت: علت اصلى رکود جارى در کشور به نظر من کاهش شدید درآمدهاى ارزى است. عوامل دیگرى هم وجود دارند، ولى عوامل دیگر با کاهش درآمدهاى ارزى وابسته‌اند و اگر قیمت نفت تا این اندازه پایین نمی‌آمد، این عوامل این‌قدر اثرگذار نبودند.

وی با ذکر مثالی عنوان ‌کرد: برای مثال، بانک‌ها خودشان هم عامل این رکودند و هم قربانى این رکود شده‌اند. بدهى سنگین دولت به بانک‌ها، بانک مرکزى و بخش خصوصى در شرایط فعلى یکى از عوامل مهم رکود است، ولى اگر درآمدهاى نفتى کاهش نمی‌یافت، بدهى‌هاى دولت نمی‌توانست تا این اندازه اقتصاد را اذیت کند. چون این رکود را کاهش درآمدهاى ارزى در کشور ایجاد کرده است، بنابراین رفع آن هم با افزایش درآمدهاى ارزى امکان‌پذیر است.

این تحلیلگر اقتصادی متذکر شد: بدیهى است که براى رفع این رکود باید قیمت نفت افزایش یابد. با سیستم دیگرى این رکود درست نمی‌شود. همان‌طور که دیدیم با بسته‌هاى تحریک تقاضا هم کارى نتوانستیم بکنیم. حتى تکانى هم به اقتصاد نداد.

 

ایمانی‌راد تصریح ‌کرد: واقعیتش دولت خیلى کار زیادى نمی‌تواند بکند. اگر می‌توانست، کشورهاى دیگر که مشکلات ما را ندارند، می‌توانستند رکود ناشى از کاهش درآمدهاى ارزى خود را رفع کنند. ولى می‌بینیم که همه گرفتارند، ولى تنها مسأله این است که به دلیل شرایط خاص اوضاع ایران از نظر شدت رکود بیش‌‌تر از کشورهاى نفتخیز بوده است.