صدور مجوز برای شکارچیان خارجی توسط سازمان محیط زیست

    مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست صدور مجوز شکار برای شکارچیان اسپانیایی در استان مازندران توسط این سازمان را تأیید کرد. به گزارش مهر، در حالی که طی سال‌های گذشته صادر نشدن پروانه شکار برای چهارپایان منجر به احساس امنیت بیش‌تر برای حیات وحش کشور شده بود، مدیرکل دفتر شکار […]

 

 

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست صدور مجوز شکار برای شکارچیان اسپانیایی در استان مازندران توسط این سازمان را تأیید کرد.

به گزارش مهر، در حالی که طی سال‌های گذشته صادر نشدن پروانه شکار برای چهارپایان منجر به احساس امنیت بیش‌تر برای حیات وحش کشور شده بود، مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست صدور پروانه شکار برای شکارچیان اسپانیایی را تأیید کرد.

مدیر شرکت گردشگری Jasmin Safaris که شکارچیان اسپانیایی را به ایران آورده بود با تأیید این خبر، می‌گوید: ۵ شکارچی اسپانیایی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه امسال موفق به شکار ۴ گراز در استان مازندران شدند.

اسرافیل شفیع‌زاده با اعلام این‌که از سازمان محیط زیست پروانه شکار را برای شکارچیان دریافت کرده بوده است، گفت: پروانه شکار این شکارچیان برای شکار گراز بوده است که حیوان زیان‌کاری است و به محصولات کشاورزان زیان می‌رساند.

مدیرکل دفتر شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست نیز صدور مجوز شکار برای شکارچیان اسپانیایی در استان مازندران را تأیید می‌کند.

علی تیموری با تأکید بر این‌که پروانه صادر شده برای شکار گراز بوده است، می‌گوید: سازمان برای شکارچیان خارجی پروانه شکار گراز را صادر کرده است.

وی در پاسخ به این‌که چرا علی‌رغم عدم صدور مجوز شکار طی سال‌های گذشته این پروانه صادر شده است، گفت: شکار گراز مشکلی نداشته و برای آن پروانه صادر می‌شده است.

تیموری در پاسخ به این پرسش که آیا پروانه شکار گراز برای متقاضیان داخلی شکار نیز صادر می‌شود یا خیر، گفت: در داخل کشور تقاضای پروانه شکار گراز نداشته‌ایم. غیر از گراز صدور پروانه شکار برای کلیه چهارپایان دیگر ممنوع است.

 

ماه‌های گذشته نیز صدور پروانه شکار برای پرندگان پس از چند سال ممنوعیت شکار موجب نگرانی فعالان محیط زیست شده بود. این فعالان می‌گفتند صدور پروانه شکار پرندگان ممکن است زمینه‌سازی سازمان محیط زیست برای صدور پروانه شکار چهارپایان باشد.