۶۸ درصد جمعیت کشور تحت تأثیر خشکسالی قرار دارند

    رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر این‌که عمده مناطق کشور همچنان با خشکسالی‌های بلندمدت مواجه هستند، گفت: ۶۸ درصد از کل جمعیت کشور تحت تأثیر شدت‌های مختلف خشکسالی بلند‌مدت زندگی می‌کنند. شاهرخ فاتح در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت خشکسالی کشور افزود: شاخص خشکسالی هواشناسی […]

 

 

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر این‌که عمده مناطق کشور همچنان با خشکسالی‌های بلندمدت مواجه هستند، گفت: ۶۸ درصد از کل جمعیت کشور تحت تأثیر شدت‌های مختلف خشکسالی بلند‌مدت زندگی می‌کنند.

شاهرخ فاتح در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد وضعیت خشکسالی کشور افزود: شاخص خشکسالی هواشناسی SPEI 5 ماهه نشان می‌دهد بسیاری از مناطق غربی و شمال غربی کشور دارای شرایط ترسالی بود‌ه‌اند که در این رابطه به ویژه می‌توان به مناطقی از استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان اشاره کرد.

وی افزود: در مقابل و براساس همین شاخص کوتاه مدت، مناطقی از اصفهان، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان جنوبی، شمال کرمان، سیستان و بلوچستان، بخش‌هایی از خراسان رضوی و سمنان و مناطقی از استان مازندران با خشکسالی‌های ضعیف تا شدید مواجه بوده‌اند.

عمده مناطق کشور همچنان با خشکسالی‌های بلندمدت مواجه هستند

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی افزود: بررسی شاخص بلندمدت خشکسالی نشان‌دهنده این است که به استثنای جنوب سیستان و بلوچستان و شمال آذربایجان شرقی و اردبیل، عمده مناطق کشور با خشکسالی‌های خفیف تا بسیار شدید مواجه هستند.

به گفته فاتح، این وضعیت نشان‌دهنده این است که خشکسالی‌های بلندمدت و انباشته‌ شده به هیچ‌وجه در کوتاه‌مدت و دفعتی و با بارش‌های کوتاه‌مدت جبران نمی‌شود، بنابراین رعایت راهکارهای لازم و مواجهه منطقی با پدیده خشکسالی و کمبود آب در کشور به‌طور دائمی ضرورت دارد.

۶۵ درصد از کل مساحت کشور با خشکسالی بلند‌مدت مواجه است

فاتح در خصوص اندازه‌گیری درصد مساحت تحت تأثیر طبقات مختلف خشکسالی هواشناسی اظهار کرد: بر مبنای شاخص SPEI 7 ساله منتهی به پایان بهمن ماه ۹۴، حدود یک درصد مساحت کل کشور تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید و حدود ۶ درصد مساحت کشور دچار خشکسالی شدید است، همچنین حدود ۲۸ درصد مساحت کشور با خشکسالی متوسط و حدود ۳۰ درصد از مساحت کشور با خشکسالی خفیف مواجه است.

وی افزود: درمقابل و براساس این شاخص تنها حدود ۴ درصد مساحت کشور تحت تأثیر شدت‌های مختلف ترسالی است و بر مبنای این شاخص حدود ۳۱ درصد از مساحت کشور نیز در شرایط طبیعی خود قرار دارد.

۶۸ درصد از کل جمعیت کشور تحت تأثیر خشکسالی بلند‌مدت زندگی می‌کنند

رییس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران افزود: علاوه بر مطالعه درصد مساحت تحت تأثیر طبقات مختلف خشکسالی، میزان درصد جمعیت تحت تأثیر این پدیده نیز مورد محاسبه قرار گرفته است که بر مبنای شاخص SPEI 7 ساله منتهی به پایان بهمن ماه ۹۴، حدود یک درصد جمعیت کل کشور تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید و حدود ۶ درصد از هموطنان در مناطقی با خشکسالی شدید زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۹ درصد از جمعیت کشور در خشکسالی متوسط و حدود ۳۳ درصد از ساکنین کشور در مناطقی با خشکسالی خفیف سکونت دارند.

 

به گفته فاتح، در مقابل و براساس این شاخص، تنها حدود ۴ درصد از جمعیت کشور در مناطقی با شدت‌های مختلف ترسالی ساکن هستند و حدود ۲۸ درصد از جمعیت کشور نیز در مناطقی با شرایط خشکسالی طبیعی زندگی می‌کنند.