پیشتازی لیست امید در مجلس خبرگان

  اسامی منتخبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران از مجموع ۵ هزار و ۷۵۰ صندوق و ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۸۷۷ آرای مأخوذه شمارش شده اعلام شد . به گزارش ایسنا آخرین آمار مجلس خبرگان در تهران تا لحظه تهیه روزنامه مناقصه‌مزایده به شرح ذیل اعلام شد: ۱- […]

 

اسامی منتخبان انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران از مجموع ۵ هزار و ۷۵۰ صندوق و ۳ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۸۷۷ آرای مأخوذه شمارش شده اعلام شد .

به گزارش ایسنا آخرین آمار مجلس خبرگان در تهران تا لحظه تهیه روزنامه مناقصه‌مزایده به شرح ذیل اعلام شد:

۱- اکبر هاشمی بهرمانی( رفسجانی) ۲ میلیون و۱۳۲ هزار و ۶۵۶ رأی

۲- محمد آقا امامی ۲ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۸۹۲ رأی

۳- حسن روحانی ۲ میلیون و ۶۹ هزار و ۷۸۵ رأی

۴- محسن قمی ۲ میلیون و ۵۶ هزار و ۵۹۳ رأی

۵- محمد علی موحدی ۱ میلیون و ۹۶۲ هزار و۴۹۵ رأی

۶- قربانعلی دری نجف‌آبادی ۱ میلیون و ۸۹۰ هزار و۹۴۴ رأی

۷- سید ابوالفضل میر محمدی ۱ میلیون و۸۰۸ هزار و ۴رأی

۸- محمد محمدی نیک ۱میلیون و ۷۹۵هزار و ۲۳۱رأی

۹- ابراهیم حاج‌امینی نجف آبادی ۱میلیون و ۷۴۵هزار و ۶۴ رأی

۱۰- سید محمود علوی ۱میلیون و ۵۷۴هزار و ۵۹۶ رأی

۱۱- نصرا… شاه‌آبادی ۱میلیون و۳۲۶ هزار و۷۰۲ رأی

۱۲- محمد علی تسخیری ۱میلیون و ۳۲۱ هزار و۹۶۲ رأی

۱۳- محسن اسماعیلی ۱میلیون و ۳۰۴ هزار و ۶۲۳رأی

۱۴- محمد حسن زالی ۱ میلیون و۲۳۸ هزار و ۱۶ رأی

۱۵- احمد جنتی ۱میلیون و ۲۳۲ هزار و۹۳۹ رأی

۱۶- سید هاشم بطحایی ۱میلیون و ۲۱۳هزار و ۷۶۸رأی

۱۷- محمد یزدی ۱میلیون و ۱۵۹هزار و ۱۵۰ رأی

۱۸- سید محمد سجادی عطا آبادی ۱میلیون و ۱۰۷هزار و ۱۲۱ رأی

۱۹- تقی مصباح ۹۴۰ هزار و ۵۱۶ رأی

۲۰- محمد باقر باقری ۸۹۷هزار و ۷۹۱ رأی

۲۱- علی مؤمن‌پور ۸۹۰هزار و ۹۷۰ رأی

۲۲- غلامرضا مصباحی مقدم ۸۷۹هزار و ۹۰۱رأی

۲۳- علیرضا اعرافی ۸۴۳ هزار و ۲۵ رأی

۲۴- عباسعلی اختری ۸۳۵ هزار و ۸۵ رأی

۲۵- سید محمدرضا مدرسی مصلی ۷۸۹هزار و۹۱۲ رأی

۲۶- سید محمد علی امین ۳۰۹هزار و ۵۶۲ رأی

۲۷- سید هاشم حمیدی ۲۰۰هزار و ۴۱۲رأی

 

۲۸- سید حامد طاهری ۱۲۱هزار و۲۶۱ رأی