۱۸۱۹مناقصه – شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران- خرید کنتور

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی  (دو مرحله‌ای –نوبت دوم) ۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران ۲-موضوع: خرید ۵۰۰۰ دستگاه کنتور مولتی جت نیمه خشک R160-Q3  سایز ۲/۱ اینچ ۳-مدت  تحویل کالا: چهار ماه شمسی ۴-مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی:متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ با […]

آگهی فراخوان ارزيابي توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی

 (دو مرحله‌ای –نوبت دوم)

۱-دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

۲-موضوع: خرید ۵۰۰۰ دستگاه کنتور مولتی جت نیمه خشک R160-Q3  سایز ۲/۱ اینچ

۳-مدت  تحویل کالا: چهار ماه شمسی

۴-مهلت ومحل دریافت اسناد ارزیابی:متقاضیان شرکت در مناقصه می‌توانند حداکثر تا ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ با معرفی‌نامه معتبر و فیش بانکی 

واریز شده هزینه خرید اسناد به این شرکت به نشانی ورامین –مجتمع ادارات –خیابان دولت –شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران –دبیرخانه مرکزی 

شرکت  تلفن : ۳۶۲۷۰۰۱۵ –۰۲۱ مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

۵-محل اعتبار:اعتبارات داخلی(جاری)

 ۶-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:به میزان ۱۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال که نحوه تهیه آن در اسناد مناقصه اعلام خواهد شد.

۷-مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی و مناقصه: تا ساعت ۱۵روز سه‌شنبه مورخ ۹۵٫۰۱٫۱۷ به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی فوق‌الذکر.

۸-زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی و مناقصه: ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ  ۹۵٫۰۱٫۱۸ در محل دفتر مرکزی شرکت به آدرس فوق‌الذکر .

۹-هزینه درج دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد .

۱۰-سایر اطلاعات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 هزينه خريد اسناد ارزیابی و مناقصه: ۴۰۰٫۰۰۰ ريال (چهار صد هزار ريال) می‌باشد که باید به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران واریز و فیش آن

به امور بازرگانی و قراردادها ارائه گردد

نشانی سایتهای اینترنتی:(http://www.tpww. ir), (http://www. nww.ir), (http://www.iets.mporg.ir)

                                               شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران