۱۸۱۹مزایده – شهرداری قاین – فروش زمین

آگهي تجدید مزایده به صورت فروش زمین (نقد و اقساط) نوبت دوم تجدید مزایده به صورت فروش ۱ قطعه زمین مسکونی به صورت نقد و اقساط واقع در خیابان شفا به استناد مصوبه شماره ۸۸۲۲-۹۴٫۱۱٫۰۷ شورای محترم اسلامی شهر قاین شرایط تجدید مزایده: ۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در مهلت مقرر جهت خرید اسناد به […]

آگهي تجدید مزایده

به صورت فروش زمین (نقد و اقساط)

نوبت دوم

تجدید مزایده به صورت فروش ۱ قطعه زمین مسکونی به صورت نقد و اقساط واقع در خیابان شفا به استناد مصوبه شماره ۸۸۲۲-۹۴٫۱۱٫۰۷ شورای محترم اسلامی شهر قاین

شرایط تجدید مزایده:

۱- كليه افراد حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در مهلت مقرر جهت خرید اسناد به امور قراردادهای شهرداری واقع در ابتدای بلوار آزادگان یا سایت شهرداری به آدرس www.ghayencity.irمراجعه فرمایند.

۲- ارائه سپرده شركت در تجدید مزایده به مبلغ تعیین شده در شرایط و اسناد تجدید مزایده می‌باشد.

۳- فروش اسناد تجدید مزایده از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۰۳ لغايت ۹۴٫۱۲٫۱۷ می‌باشد.

۴- برنده تجدید مزایده می‌بایست مبلغ تجدید مزایده را یک سوم نقدی و مابقی در طی سه قسط یک ماهه پرداخت نماید.

۵- آخرين مهلت تحويل اسناد تجدید مزایده به دبیرخانه شهرداری تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه۹۴٫۱۲٫۲۰ می‌باشد.

۶- زمان بازگشايي پاكات واصله ساعت ۱۰ صبح روز ‌شنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۲ خواهد بود.

۷- در صورت امتناع از انعقاد پیمان سپرده برنده يا برند‌گان تجدید مزایده ضبط خواهد شد.

۸- شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار است.

۹- جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره تلفن‌های ۳۲۵۲۴۳۶۰ و۳- ۳۲۵۲۲۰۸۱- ۰۵۶ واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایید.

۱۰- هزینه‌ آگهی و کارشناسی تجدید مزایده هر زمین با برنده تجدید مزایده می‌باشد.

مجتبی نوروزی- شهردار قاین