۳۸۵۸ مناقصه – موسسه پایاب نیرو – عملیات اجرای پل سه دهانه

آگهی مناقصه موضوع و برآورد اولیه مناقصه: عملیات اجرای پل سه دهانه ۶ متری جاده حور مغان مربوط به پروژه سد پیغام چای کلیبر، بر اساس فهرست‌بهای سدسازی سال ۱۴۰۲، با برآورد اولیه به مبلغ ۸۱٫۰۵۷٫۳۳۸٫۷۴۲ ریال مدت اجرای پروژه: ۶ ماه دستگاه مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- هلدینگ تخصصی نیرو- موسسه پایاب نیرو محل […]

آگهی مناقصه

موضوع و برآورد اولیه مناقصه: عملیات اجرای پل سه دهانه ۶ متری جاده حور مغان مربوط به پروژه سد پیغام چای کلیبر، بر اساس فهرست‌بهای سدسازی سال ۱۴۰۲، با برآورد اولیه به مبلغ ۸۱٫۰۵۷٫۳۳۸٫۷۴۲ ریال

مدت اجرای پروژه: ۶ ماه

دستگاه مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- هلدینگ تخصصی نیرو- موسسه پایاب نیرو

محل اجرای پروژه: شهرستان کلیبر، جنب روستای پیغام، سد مخزنی پیغام چای کلیبر

شرایط شرکت در مناقصه: دارا بودن صلاحیت و رتبه لازم متناسب با نوع پروژه از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رعایت سقف قرارداد، داشتن شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی که منقضی نشده باشد. (شرکت‌کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند). همچنین دارا بودن رزومه پیمانکاری مرتبط و سوابق کاری متناسب (برای شرکت‌کنندگان حقیقی)

مهلت و محل دریافت، تحویل اسناد مناقصه، پیشنهاد قیمت و گشایش پاکات: از شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌شود تا جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ ۱۶/۰۵/۱۴۰۲ تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۲/۰۵/۱۴۰۲ به واحد فنی موسسه پایاب نیرو به آدرس تبریز، شهرک پرواز، خیابان بابایی دوم، روبروی زمین ورزشی، ساختمان پایاب (موسسه پایاب نیرو) و یا شهرستان کلیبر، جاده پیغام آینالو، کارگاه پروژه سد مخزنی پیغام چای مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ به واحد فنی موسسه پایاب نیرو به آدرس فوق‌الذکر تحویل نمایند (دریافت اسناد مناقصه به‌صورت حضوری و با ارائه معرفی‌نامه کتبی، با مهر و امضای مجاز و تعهدآور شرکت انجام می‌گیرد.)

پاکت‌های اسناد مناقصه در روز دوشنبه مورخ ۳۰/۰۵/۱۴۰۲ در جلسه پاکت گشایی موسسه پایاب نیرو بازگشایی خواهد شد.

هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به‌حساب شماره ۵۱۵۱۷۱۰۴۰۸۰۱۲ نزد بانک سپه به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)-موسسه پایاب نیرو ارائه گردد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۴٫۰۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که می‌بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط و عندالمطالبه به نفع مناقصه‌گزار به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء – موسسه پایاب نیرو و یا فیش واریز وجه نقد معادل سپرده به‌حساب شماره ۵۱۵۱۷۱۰۴۰۸۰۱۲ نزد بانک سپه کد شعبه ۱۶۶۷ فلکه شریعتی ولیعصر به‌نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)- موسسه پایاب نیرو ارائه گردد.

تذکر: موسسه پایاب نیرو در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می‌باشد.

شهرام منیری مدیر عامل موسسه پایاب نیرو