مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی:بازنگری نرخ‌های سود در بخش مسکن آغاز شد

  مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی از بررسی طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی خبر داد و گفت: این طرح پس از اتمام مطالعات کارشناسی، به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. سید علی اصغر میرمحمد صادقی در گفت‌‌وگو با فارس، در خصوص طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن، اظهارداشت: […]

 

مدیرکل اعتبارت بانک مرکزی از بررسی طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن در بانک مرکزی خبر داد و گفت: این طرح پس از اتمام مطالعات کارشناسی، به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع خواهد شد.

سید علی اصغر میرمحمد صادقی در گفت‌‌وگو با فارس، در خصوص طرح کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن، اظهارداشت: با توجه به کاهش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و مشارکتی، کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن در حال بررسی است.

وی افزود: این پیشنهاد هنوز در کمیسیون اعتباری مطرح نشده اما بانک مرکزی در حال بررسی آن است و پس از اتمام مطالعات کارشناسی به کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ارجاع خواهد شد.

مدیرکل اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد: در صورت تصویب طرح در کمیسیون اعتباری، برای تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارایه خواهد شد.

میرمحمد صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا طرح کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد مطرح است و فقط مشمول تسهیلات ۶۰ و ۸۰ میلیون تومانی خرید می‌شود، گفت: هنوز مشخص نیست که دامنه کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن چقدر است.

وی با اشاره به وجود نرخ‌های متفاوت سود در بخش مسکن، افزود: هم‌اکنون نرخ سود اوراق مسکن، نرخ سود نوسازی بافت‌های فرسوده، نرخ سود ساخت مسکن و خرید مسکن متفاوت است و بازنگری در همه نرخ‌های سود بخش مسکن هم‌اکنون بررسی می‌شود.

 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی تأکیدکرد: نحوه و میزان کاهش نرخ سود تسهیلات بخش مسکن در کمیسیون اعتباری مشخص خواهد شد و ممکن است نرخ سود یک نوع تسهیلات مسکن کاهش یابد و نوع دیگر تغییر نکند.