خصوصی‌سازی یک شرکت ساختمانی در فرابورس

    به دنبال تصمیم سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ساختمانی عمران تکلار با واگذاری ۳۳٫۹۳ درصد سهام در بازار فرابورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و مقررات مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ […]

 

 

به دنبال تصمیم سازمان خصوصی‌سازی، شرکت ساختمانی عمران تکلار با واگذاری ۳۳٫۹۳ درصد سهام در بازار فرابورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی فرابورس ایران، سازمان خصوصی‌سازی در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و مقررات مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۳٫۹۳ درصد از سهام شرکت ساختمانی عمران تکلار را به صورت یک‌جا از طریق بازار سوم فرابورس ایران به فروش می‌رساند. بلوک سهام مدیریتی غیرکنترلی عمران تکلار متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و شامل ۴۸۴ سهم عادی و ۲۵ سهم ترجیحی است که عرضه می‌شود.