۳۸۷۰ مزایده – شركت پارس خودرو – فروش خودرو مازاد

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره ۱-۱۴۰۲ شركت پارس خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهاي کارکرده، مستعمل و مازاد خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند. از اشخاص حقیقی و حقوقی مايل به شركت در مزايده دعوت به عمل مي آيد جهت بازديد از خودروها، از روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ لغایت سه شنبه […]

آگهی مزایده عمومی خودرو شماره ۱-۱۴۰۲

شركت پارس خودرو در نظر دارد تعدادی از خودروهاي کارکرده، مستعمل و مازاد خود را از طريق برگزاري مزايده عمومي به فروش برساند. از اشخاص حقیقی و حقوقی مايل به شركت در مزايده دعوت به عمل مي آيد جهت بازديد از خودروها، از روز یکشنبه مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۲ لغایت سه شنبه مورخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ از ساعت ۰۰/۹ الي ۰۰/۱۳ به آدرس ذيل مراجعه نمايند:

آدرس: تهران – شهرک استقلال-خیابان جلال-درب جنوبی شرکت پارس خودرو.

شایان ذکراست برگه پيشنهاد قیمت و فرم شرايط شركت در مزايده در روز بازديد در اختيار بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت و مهلت ارائه پیشنهاد قیمت از تاریخ ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ لغایت ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ از ساعت ۹:۰۰ الی ۱۴:۰۰ می باشد.