معاون وزیر ارتباطات خبر داد

وضعیت شبکه ملی اطلاعات در خدمات ابری و مراکز داده چگونه است؟!

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حوزه خدمات ابری و مراکز داده خبر داد. علی‌اصغر انصاری؛ در گفت‌وگو با مهر، درخصوص آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در کشور، گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را باید هر سه ماه یک بار به مرکز ملی فضای […]

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در حوزه خدمات ابری و مراکز داده خبر داد. علی‌اصغر انصاری؛ در گفت‌وگو با مهر، درخصوص آخرین وضعیت پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در کشور، گفت: پیشرفت شبکه ملی اطلاعات را باید هر سه ماه یک بار به مرکز ملی فضای مجازی گزارش دهیم. وی درباره میزان تأیید پیشرفت پروژه از سوی مرکز ملی فضای مجازی، گفت: آخرین درصدهایی که برای پیشرفت شبکه ملی اطلاعات تأیید شده همان ۵۷ درصد پیشرفت قبلی است. وی افزود: پیشرفت‌هایی که از بهمن سال گذشته تاکنون اتفاق افتاده، هنوز در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تأیید قرار نگرفته است بنابراین ممکن است درصد جدیدی پیشرفت برای ما ثبت شود اما از نظر مرکز ملی فعلاً تأیید نشده است. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درخصوص حوزه‌های پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: شبکه ملی اطلاعات در حوزه خدمات ابری و توسعه مراکز داده پیشرفت‌های خوبی داشته است. همچنین در حوزه مدیریت منابع، نام‌های دامنه، ‌ای‌پی آدرس، گام‌های خیلی خوبی برداشته شده است که انشاا… جزئیات آن اعلام می‌شود. وی افزود: استفاده روزمره کاربران از خدمات پایه، پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی همانند سابق ادامه دارد و خوشبختانه آنچه که الان در بخش شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کنیم برنامه توسعه برای تکمیل اقداماتی است که در سال گذشته و سال قبلش انجام داده‌ایم. انصاری؛ در پایان با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات بیش از ۶۰ درصد پیشرفت داشته است، گفت: با مرکز ملی فضای مجازی هر هفته جلسه برگزار می‌شود و گزارش‌های رسمی هر سه ماه یک بار داده می‌شود.