استفاده از تجهیزات داخلی در بخشش جرایم اپراتور‌ها لحاظ می‌شود

  رییس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در ارزیابی‌های سالانه میزان استفاده اپراتورهای ارتباطی دولتی و خصوصی از تجهیزات ساخت داخل در تشویق یا بخشش جرایم آن‌ها لحاظ می‌شود. فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس، ‌اظهارداشت: طبق مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کمیته‌ای با موضوع استفاده حداکثری از تجهیزات تولید داخل در صنعت مخابرات و […]

 

رییس سندیکای صنعت مخابرات گفت: در ارزیابی‌های سالانه میزان استفاده اپراتورهای ارتباطی دولتی و خصوصی از تجهیزات ساخت داخل در تشویق یا بخشش جرایم آن‌ها لحاظ می‌شود.

فرامرز رستگار در گفت‌وگو با فارس، ‌اظهارداشت: طبق مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، کمیته‌ای با موضوع استفاده حداکثری از تجهیزات تولید داخل در صنعت مخابرات و ارتباطات کشور تشکیل شده است.

رییس سندیکای صنعت مخابرات با بیان این‌که نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت صنعت، سندیکای مخابرات و دیگر نهادهای مرتبط در این کمیته عضویت دارند، گفت: گزارش‌های وجود تولیدات داخلی در این کمیته ارایه می‌شود و اگر تولیدی انجام شود که از نظر کیفیت و قیمت قابل رقابت باشد، مورد توجه قرار می‌گیرد و به اپراتورهای دولتی و خصوصی اطلاع داده می‌شود.

وی تصریح‌کرد: هم‌اکنون ۲۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در شبکه ارتباطات همراه و ۸۰ درصد تجهیزات مورد استفاده در شبکه ارتباطات ثابت قابلیت تولید داخل کشور را دارند.

رستگار با بیان این‌که در این کمیته ابزار کنترلی برای استفاده اپراتور‌ها از توان داخلی وجود دارد، افزود: در اظهارنامه‌ها و ارزیابی سالانه رگولاتوری از اپراتور‌ها میزان استفاده از توان داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رییس سندیکای صنعت مخابرات گفت: این ارزیابی‌‌ها در تشویق یا بخشش جرایم اپراتور‌ها مورد نظر قرار می‌گیرد.