۱۸۲۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد- قطعات سخت افزاری کامپیوتر

« آگهي مناقصه عمومی » شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و صنعتی کشور و از طریق مناقصه عمومی کالای مشروحه ذیل را از تأمین کننده ذیصلاح که دارای مجوز معتبر نظام صنفی […]

« آگهي مناقصه عمومی »

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی و صنعتی کشور و از طریق مناقصه عمومی کالای مشروحه ذیل را از تأمین کننده ذیصلاح که دارای مجوز معتبر نظام صنفی رایانه و حداقل رتبه ۵ تولید و ارائه قطعات و ملزومات ” شورای عالی انفورماتیک ” باشد خریداری نماید .

عنوان کالا

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ريال

نوع تضمین شرکت در مناقصه

ملزومات و قطعات سخت افزاری سرور و کامپیوتر (رم، موس، حافظه جانبی، کارت گرافیک، کابل و تجهیزات شبکه، تبلت، چاپگر، صفحه کلید، اسکنر و …)

۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۱- واریز نقدی به حساب جاري شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۴ بانك پاسارگاد شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانتنامه بانکی

۳ اوراق مشارکت

۴- چک تضمین شده بانکی

مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب مشهد ، منبع تأمین اعتبار: درآمدهای اختصاصی کارفرما، نشانی و محل دریافت اسناد مناقصه: مناقصه‌گران می‌توانند از تاریخ درج آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۵ به دفتر قراردادهای این شرکت به نشانی: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶ یا سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت عودت اسناد مناقصه پایان وقت اداری مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۴ می‌باشد. گشایش پاکات مناقصه ساعت ۱۳ مورخ ۹۴٫۱۲٫۲۵ می‌باشد. هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد. 

 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد

( مرکز ارتباطات مردمی و امداد آب : ۱۲۲)

ضمناً از طریق سامانه پیام کوتاه ۲۰۰۰۱۲۲ (سنجش افکار) پیشنهادات و انتقادات شما را پذیرا هستیم .