۳۸۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید قطعات یدکی گیربکس توربین گازی

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید قطعات یدکی گیربکس توربین گازی

۳۸۹۲ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید قطعات یدکی گیربکس توربین گازی