برگزاری مناقصه ۱۵ درصد باقیمانده از محورهای بین‌استانی اصفهان

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اصفهان، گفت: چهارخطه شدن ۱۵درصد باقیمانده از محورهای مواصلاتی بین‌استانی اصفهان در حال احداث و یا در شرف برگزاری مناقصه هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا قاری‌قرآن؛ افزود: بیش از یک‌هزار و ۷۶۰ کیلومتر دیگر از مسیرهای استانی نیاز به ارتقاء دارد که براساس ضریب ترافیکی ۴۶۰ کیلومتر از محورهای سطح استان اصفهان […]

مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اصفهان، گفت: چهارخطه شدن ۱۵درصد باقیمانده از محورهای مواصلاتی بین‌استانی اصفهان در حال احداث و یا در شرف برگزاری مناقصه هستند. به گزارش مناقصه‌مزایده، علیرضا قاری‌قرآن؛ افزود: بیش از یک‌هزار و ۷۶۰ کیلومتر دیگر از مسیرهای استانی نیاز به ارتقاء دارد که براساس ضریب ترافیکی ۴۶۰ کیلومتر از محورهای سطح استان اصفهان به‌عنوان اولویت اول برای ارتقاء شناسایی شده و فرآیند مطالعات آن‌ها آغاز شده است. به گفته وی، یک‌هزار و ۲۸ کیلومتر از این راه‌ها در اولویت دوم و ۳۱۶ کیلومتر در اولویت سوم قرار دارد که در سال‌های آینده باید به آن‌ها رسیدگی شود. وی ادامه داد: با اقدامات به عمل آمده در زمان حاضر معادل ۸۵ درصد محورهای مواصلاتی بین‌استانی اصفهان به صورت چهار خطه به اتمام رسیده و مسیرهای باقیمانده نیز در دستور کار است ‌که در حال احداث و یا در شرف برگزاری مناقصه هستند، همچنین بخش عمده‌ای از محورهای اصلی بین شهرستانی نیز انجام شد. مدیرکل راه‌وشهرسازی استان اصفهان، با بیان اینکه ۱۰۹ نقطه حادثه‌خیز در راه‌های این استان شناسایی شده است، گفت: ۱۷۱ کیلومتر راه در قالب ۲۷ قرارداد راهسازی در سطح استان اصفهان با هدف حذف نقاط پرحادثه و توسعه راه‌ها، در حال احداث است. وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده در سال‌جاری برای ساخت و بهره‌برداری از ۵۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی در استان اصفهان، اضافه کرد: این اداره کل در صورت تأمین منابع مالی، ظرفیت احداث سالانه، ۱۵۰ کیلومتر مسیر بزرگراهی در سطح استان اصفهان را دارد.