رسانه و خبرنگاران همچون خونِ رگ‌های بازار‌سرمایه هستند

معصومه براتی- رئیس سازمان بورس، با بیان این که بازار‌سرمایه همچون پیکری است که رسانه و خبرنگاران در آن حکم خونِ در جریانِ رگ‌‌ها را دارند، گفت: به همین دلیل هر رویدای که بتواند به ارتقای سطح کیفی و کمی رسانه‌های بورسی منجر شود، مورد حمایت سازمان بورس است و تداوم جشنواره بورس و رسانه […]

معصومه براتی- رئیس سازمان بورس، با بیان این که بازار‌سرمایه همچون پیکری است که رسانه و خبرنگاران در آن حکم خونِ در جریانِ رگ‌‌ها را دارند، گفت: به همین دلیل هر رویدای که بتواند به ارتقای سطح کیفی و کمی رسانه‌های بورسی منجر شود، مورد حمایت سازمان بورس است و تداوم جشنواره بورس و رسانه هم یکی از این اقداماتی است که باید در سال‌های پیش‌رو نیز ادامه داشته باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید عشقی؛ با ابراز خرسندی از این که پنجمین جشنواره ملی بورس و رسانه با هدف شناسایی، تقدیر و تشکر از برگزیدگان این جشنواره برگزار شده است، گفت: حضور و مشارکت بالای خبرنگاران در ارسال آثار به جشنواره هم نشان از اهمیت این موضوع و نیز انگیزه بالای خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای برای تولید محتوای فاخر و تأثیرگذار بر بازار‌سرمایه دارد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: همان‌گونه که بازار‌سرمایه طی چند سال گذشته، از رشد قابل‌توجه و میلیونی سهامداران برخوردار شده، متناسب با این رشد نیاز است تا جامعه خبری نیز به لحاظ کیفی و کمی ارتقاء و فزونی پیدا کند و متناسب با این رشد به‌طور قطع تأثیرگذاری حوزه رسانه بر بازار‌سرمایه قابل اعتنا است. وی ادامه داد: رسانه‌های بورسی و خبرنگاران، یکی از اضلاع اصلی رشد و توسعه و بلوغ بازار‌سرمایه هستند و بدون شک این بازار برای رسیدن به اهداف خود نیازمند حضور پررنگ و اثرگذار رسانه‌هاست. البته همان‌گونه که بازار‌سرمایه از نظر شمار سهامداران، تعدد ابزار‌ها و ابعاد مختلف دچار تغییر و رشد شده است، متناسب با این تحول، طی چند سال گذشته حوزه رسانه نیز با تولد رسانه‌های فضای مجازی متحول شده است.